คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ขณะนี้มียารักษา COVID-19 โดยเฉพาะแล้วหรือยัง

accelerate -- เร่งความเร็ว
care -- การดูแล
clinical trial -- การทดลองทางคลินิก / การทดลองทางการแพทย์
effort -- ความพยายาม
investigation -- การสำรวจ / การสืบสวน
medicine -- ยา
optimized -- ได้รับการทำให้เหมาะที่สุด
partner -- ผู้ร่วมมือ / หุ้นส่วน
relieve -- บรรเทา
research -- การวิจัย
specific -- เฉพาะเจาะจง
treat -- รักษา

Share this post

Share this post

หลักการใช้ “hope” ที่สำคัญ

สวัสดีครับ

เมื่อนึกถึงคำว่า hope อาจารย์เชื่อว่าทุก ๆ ท่านเข้าใจความหมายของคำ ๆ นี้ดี แต่เคยทราบไหมครับว่า

เราใช้ hope ในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อสื่อถึงอนาคตได้

เรามาไขข้อสงสัยข้อนี้และข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ และชมบรรยากาศจากธารน้ำแข็ง Sólheimajökull ในประเทศ Iceland ไปพร้อม ๆ กันครับ

Read More »

Leave a Reply

Scroll to Top