คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – เราควรใช้หลอด UV กำจัด Coronavirus หรือไม่

cause -- ทำให้เกิด
disinfection -- การฆ่าเชื้อ
irritation -- การระคายเคือง / ความระคายเคือง
lamp -- โคมไฟ
radiation -- การแผ่รัศมี
skin -- ผิวหนัง
sterilize -- ทำให้ปราศจากเชื้อ
ultraviolet -- รังสีอัลตราไวโอเลต

Share this post

Share this post

Leave a Reply

Scroll to Top