ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณ Khanin

Data Scientist

คุณ Pimolpath

สาขาที่เรียน: Department of Information Management, NTUST, Taiwan

คุณ Panut

วิศวกร

คุณอัครพล

สาขาที่เรียน: วิศวกรรมศาสตร์

คุณ Natchada

ทำธุรกิจส่วนตัว

คุณ Supiya

รับราชการ

Scroll to Top