ขยายเวลาถึง 3 สิงหาคม 2563 กรอก WKD18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

เรามาเตรียมตัวให้พร้อมกับข้อสอบ TOEIC แบบใหม่กันดีกว่า

ในช่วงที่ผ่านมานี้ หลาย ๆ ท่านอาจมีคำถาม-ข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบ TOEIC Listening และ Reading ที่ใช้ในประเทศไทย เช่น:

 • ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ใช้ในประเทศไทยแล้วหรือยัง?
 • ข้อสอบ TOEIC ทั่วไป แตกต่างจากข้อสอบ TOEIC Public อย่างไร?
 • ข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน และข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ (แบบที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) แตกต่างกันอย่างไร?

วันนี้ เรามาไขแต่ละข้อสงสัยเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กันครับ

ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ใช้ในประเทศไทยแล้วหรือยัง?

ในปัจจุบัน:

 • ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปยังคงใช้ข้อสอบ TOEIC แบบเดิม
 • ข้อสอบ TOEIC Public จะเริ่มใช้ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ (แบบที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป CPA Thailand ผู้จัดสอบข้อสอบ TOEIC ในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปใช้ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่สำหรับการสอบทุกประเภทครับ

TOEIC Update - ข้อสอบใหม่ เริ่มใช้แล้วหรือยัง-แตกต่างกันอย่างไร

TOEIC vs TOEIC PUBLIC

โดยปกติแล้ว เวลาเราพูดถึงข้อสอบ TOEIC Listening และ Reading เราจะหมายถึงข้อสอบ TOEIC แบบทั่วไปครับ อย่างไรก็ตาม ข้อสอบ TOEIC Listening และ Reading ในประเทศไทยนั้นมีสองแบบครับ คือ ข้อสอบ TOEIC ทั่วไป และข้อสอบ TOEIC Public ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบกา 200 เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างดังนี้ครับ:

 • ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปมีจัดสอบแทบทุกวัน (daily) ส่วนข้อสอบ TOEIC Public จัดสอบเดือนละครั้ง (monthly)
 • ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปมีค่าสอบที่ถูกกว่าข้อสอบ TOEIC Public
 • ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปเหมาะกับการสอบเพื่อยื่นคะแนนในประเทศไทย ส่วนข้อสอบ TOEIC Public เหมาะกับการสอบเพื่อยื่นคะแนนในต่างประเทศ
 • ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปมีการนำชุดข้อสอบที่เคยใช้สอบไปแล้วกลับมาใช้อีก ส่วนข้อสอบ TOEIC Public จะใช้ชุดข้อสอบที่ยังไม่เคยใช้สอบมาก่อนเสมอ
 • ใบคะแนนของข้อสอบ TOEIC ทั่วไปเป็นแบบย่อ ส่วนใบคะแนนของข้อสอบ TOEIC Public เป็นแบบเต็ม มีการกล่าวถึงระดับทักษะต่าง ๆ ที่ผู้สอบมี โดยอ้างอิงจากคะแนนสอบที่ได้
TOEIC ใหม่ ยากขึ้นแค่ไหน จากผู้สอบเต็ม 990/990 ทั้งสองรูปแบบ

ข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน และข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ แตกต่างกันอย่างไร?

สำหรับประเด็นแรกนี้ อาจารย์จะขอแยกกล่าวถึง Listening Test และ Reading Test ตามลำดับครับ

ข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน VS ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่

Current TOEIC Updated TOEIC

Part 1: Photographs

10 questions

6 questions

Part 2: Question-Response

30 questions

25 questions

Part 3: Conversations

 • 30 questions
 • 10 conversations
 • 3 questions per conversation
 • 39 questions
 • 13 conversations
 • 3 questions per conversation

Part 4: Talks

 • 30 questions
 • 10 talks
 • 3 questions per talk
 • 30 questions
 • 10 talks
 • 3 questions per talk

Part 5: Incomplete Sentences

40 questions

30 questions

Part 6: Text Completion

 • 12 questions
 • 3 questions per text
 • 16 questions
 • 4 questions per text

Part 7: Reading Comprehension

Single Passages

 • 28 questions
 • 7-10 single passages
 • 2-5 questions per passage

Double Passages

 • 20 questions
 • 4 double passages
 • 5 questions per set

Single Passages

 • 29 questions
 • 10 single passages
 • 2-4 questions per passage

Multiple Passages

 • 25 questions
 • 2 double passages
 • 3 triple passages
 • 5 questions per set

อาจารย์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ในตอนนี้ อาจารย์เชื่อว่าทุกท่านมีความพร้อมสำหรับข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่แล้ว หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถฝากไว้ใน comments ข้างล่างนี้ หรือทาง Facebook Page: PrinEnglish และ Line: @PrinEnglish ได้ทันทีครับ

ขอบคุณครับ
– อ.ปริญญ์ TOEIC 990/990

เอกสารอ้างอิง

Scroll to Top