ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 June 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองตอบคำถามภาษาอังกฤษข้อนี้กันครับ ซึ่งจะทดสอบด้านการทำความเข้าใจความหมายและ vocabulary รวมไปถึง grammar เล็กน้อยครับ ในครั้งนี้ คำถามมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับผม ทุกท่านคิดว่าคำตอบคือข้อไหนครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which answer is correct?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“(B) residents เป็นคำตอบของข้อนี้ครับ”

ซึ่ง
The council members will assemble tomorrow to field questions from _____ regarding the new library.
แปลว่า
“สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจาก _____ เกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่”

แต่ละตัวเลือกมาจากรากเดียวกันทั้งหมดเลยครับ
(A) resident -> ผู้อยู่อาศัย
(B) residents -> ผู้อยู่อาศัย
(C) residences -> ที่อยู่อาศัย
(D) residential -> เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

เรามาดูความเหมาะสมของละข้อกันครับ

ข้อ (A) resident พอเติมลงในช่องว่างจะได้ “สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจากผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่” ภาษาไทยฟังดูโอเคเลยครับ แต่ปัญหาก็คือ ประโยคพูดถึงสมาชิกสภา ซึ่งอาจจะสื่อถึงสภาที่ดูแลเมืองหรือเขต ๆ หนึ่ง แน่นอนว่าเมืองหรือเขตย่อมมีผู้คนอยู่อาศัยหลาย ๆ คน และเป็นไปได้ยากมากที่จะมีสภาเพื่อดูแลและตอบคำถามจากคน ๆ เดียว (อย่าลืมนะครับว่า resident เป็น singular หรือ “เอกพจน์”) เพราะฉะนั้น เราก็เลยไม่ควรเลือกตัวเลือกนี้ครับ

ส่วนข้อ (B) residents ทำให้ประโยคมีความหมายเหมือนกับ (A) เลย คือ “สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจากผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่” แต่คำที่ให้มา (residents) นั้นเป็น plural (พหูพจน์) จึงสมเหตุสมผลกับบริบทของประโยค ซึ่งสื่อถึงคนจำนวนมากครับ เราเลยตอบข้อนี้ครับ

ในกรณีของข้อ (C) residences ถึงแม้จะเป็น plural เข้ากับบริบทของประโยค แต่ความหมายคำนี้ทำให้เราได้ประโยค “สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจากที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่” ก็จะเห็นว่ามันแปลก ๆ ครับ เพราะ “ที่อยู่อาศัย” ไม่ใช่คนหรือสิ่งที่มีปัญญา จึงไม่สามารถถามคำถามด้วยตัวมันเองได้ครับ เราจึงไม่ตอบข้อนี้ครับ

และข้อ (D) residential นอกจากจะให้ความหมายที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ว (“สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจากเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่”) เราก็ไม่สามารถนำไปเติมได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ครับ เพราะ residential เป็น adjective (คำคุณศัพท์) แต่ตรงช่องว่างเราต้องการ noun (คำนาม), noun phrase (กลุ่มคำนาม), pronoun (คำสรรพนาม) ที่เป็น object (กรรม) หรือ gerund (verb + -ing ทำหน้าที่เป็น noun) ครับ เนื่องจากมันมาต่อจากคำว่า from ซึ่งเป็น preposition (คำบุพบท) นั่งเองครับ ดังนั้น เราต้องตัด choice นี้ออกครับ

“บางครั้ง การที่คำ ๆ หนึ่งปรากฏอยู่ในสองตัวเลือก (ข้อหนึ่งเป็น singular ส่วนอีกข้อเป็น plural) อาจเป็น clue ว่าคำดังกล่าวเป็นข้อที่ถูกต้องครับ”

– อ.ปริญญ์

“ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน เข้าใจง่าย”
ออกแบบหลักสูตร และสอนโดย อ.ปริญญ์ PrinEnglish เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 February 2019)

สวัสดีครับ โจทย์ที่อาจารย์ขอฝากทุกท่านในวันนี้มีรูปแบบเดียวกันกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละตัวเลือกไม่ใช่คำ ๆ เดียวครับ …

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 December 2018)

สวัสดีครับ สำหรับประโยคจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences นี้ เราควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างดีครับ ข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของเราครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ) What's …

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 November 2018)

สวัสดีครับ ครั้งนี้อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองทำโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดเหมาะกับช่องว่างที่สุดครับ อย่าลืมสังเกตคำที่มาก่อนช่องว่างด้วยเพราะมันสามารถช่วยตัดตัวเลือกได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ) Which …

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 February 2019)

สวัสดีครับ โจทย์ที่อาจารย์ขอฝากทุกท่านในวันนี้มีรูปแบบเดียวกันกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละตัวเลือกไม่ใช่คำ ๆ เดียวครับ …

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 December 2018)

สวัสดีครับ สำหรับประโยคจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences นี้ เราควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างดีครับ ข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของเราครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ) What's …