ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 December 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับประโยคจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences นี้ เราควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างดีครับ ข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของเราครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What’s the best word for this sentence?

EXPLANATION AND ANSWER … >>

"The correct answer is (C) commence."

ประโยคในครั้งนี้คือ
Renovations on the top floor of the building are set to _____ as soon as the new elevators are installed after the festive season.
มีความหมายว่า
“การปรับปรุงบนชั้นบนสุดของอาคารมีกำหนดที่จะ _____ ทันทีที่ลิฟต์ใหม่ได้รับการติดตั้งหลังจากฤดูกาลเฉลิมฉลอง”
หมายเหตุ:
– Elevator ใช้ใน American English ส่วน lift ใช้ใน British English
– Festive season หมายถึงช่วงเวลาก่อนคริสต์มาสจนถึงหลังปีใหม่เล็กน้อย

พอเราทราบใจความของประโยคแล้ว เรามาดูแต่ละตัวเลือกกัน ซึ่งในครั้งนี้เป็น verb (คำกริยา) ทุกตัวครับ

ข้อ (A) expire แปลว่า “หมดอายุ” ครับ หากเราเอามาแทนในประโยคจะได้ “การปรับปรุงบนชั้นบนสุดของอาคารมีกำหนดที่จะหมดอายุทันทีที่ลิฟต์ใหม่ได้รับการติดตั้งหลังจากฤดูกาลเฉลิมฉลอง” เป็นอย่างไรบ้างครับ ถึงแม้คำนี้จะสามารถใช้ในรูปแบบ active (แสดงการเป็นผู้กระทำ) กับ renovations (ซึ่งโดยปกติไม่สามารถทำอะไรเองได้ แต่ต้องถูกกระทำ) ได้ แต่พออ่านดูก็รู้สึกแปลก ๆ เลย เพราะ “การปรับปรุง” ไม่สามารถ “หมดอายุ” ได้ครับ และถ้าหากเราต้องการจะบอกว่า renovations หรือ “การปรับปรุง” มีกำหนดที่จะ “สิ้นสุด” เราควรใช้คำอื่นอย่าง end (จบ/สิ้นสุด) หรือ complete (เสร็จสิ้น) จะเหมาะสมกว่าครับ ข้อนี้เลยตัดทิ้งครับ

ข้อ (B) construct แปลว่า “ก่อสร้าง” ครับ พอเติมลงในช่องว่างก็จะได้เป็น “การปรับปรุงบนชั้นบนสุดของอาคารมีกำหนดที่จะก่อสร้างทันทีที่ลิฟต์ใหม่ได้รับการติดตั้งหลังจากฤดูกาลเฉลิมฉลอง” ถึงแม้ว่าอ่านผ่าน ๆ แล้วคำนี้จะทำให้ประโยคดูสมเหตุสมผล เหมือนกับจะสื่อประมาณว่าจะเริ่มก่อสร้างหลังหยุดปีใหม่ แต่ในที่นี้ คำว่า construct ถูกใช้กับคำว่า renovations ครับ โดยหากลองตัดส่วนขยายออก ครึ่งแรกของประโยคก็คือ Renovations are set to construct… เห็นไหมครับว่า “การปรับปรุง” จะมีกำหนด “ก่อสร้าง” ได้อย่างไร ในบริบทนี้ คำว่า construct เราควรใช้กับสิ่งที่จะสร้างอย่าง building (อาคาร) หรือ bridge (สะพาน) มากกว่าครับ นอกจากนี้ คำว่า construct เราควรใช้ในรูปแบบ passive (แสดงการเป็นผู้ถูกกระทำ – be constructed) เนื่องจาก renovations ไม่สามารถ “ก่อสร้าง” ตนเองได้ ต่างจาก expire และ commence ที่สามารถใช้ในรูปแบบ active ได้ครับ ตัวเลือก (B) construct จึงไม่ถูกต้องครับ

ข้อ (C) commence แปลว่า “เริ่มต้น ครับ เมื่อใส่ในประโยคจะได้ “การปรับปรุงบนชั้นบนสุดของอาคารมีกำหนดที่จะเริ่มต้นทันทีที่ลิฟต์ใหม่ได้รับการติดตั้งหลังจากฤดูกาลเฉลิมฉลอง” คำนี้ทำให้ประโยคสมเหตุสมผลครับ เพราะเราสามารถ “เริ่มต้น” “การปรับปรุง” ได้ครับ และที่สำคัญ คำนี้สามารถใช้ในรูปแบบ active กับคำว่า renovations (ที่โดยทั่วไปต้องมีอย่างอื่นมากระทำ) ได้เลย เพราะฉะนั้น ตัวเลือกนี้จึงเป็นข้อที่ถูกครับ

ส่วนข้อ (D) arrange แปลว่า “จัดเตรียม หรือ “เตรียมการ” ครับ ถ้าเราใช้คำนี้ประโยคจะได้ความหมายว่า “การปรับปรุงบนชั้นบนสุดของอาคารมีกำหนดที่จะจัดเตรียม/เตรียมการทันทีที่ลิฟต์ใหม่ได้รับการติดตั้งหลังจากฤดูกาลเฉลิมฉลอง” ก็พอได้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าหากเราต้องการใช้คำนี้กับสิ่งที่ไม่สามารถทำอะไรได้เองอย่าง renovations เราต้องใช้รูปแบบ passive (be arranged) ครับ แต่ในเมื่อโจทย์ให้รูปแบบ active (arrange) มา เราเลยไม่ควรตอบข้อนี้ครับ

"Wishing everyone a happy and safe holidays!"

– อ.ปริญญ์

“ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน เข้าใจง่าย”
ออกแบบหลักสูตร และสอนโดย อ.ปริญญ์ PrinEnglish เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

ใส่ความเห็น

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 February 2019)

สวัสดีครับ โจทย์ที่อาจารย์ขอฝากทุกท่านในวันนี้มีรูปแบบเดียวกันกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละตัวเลือกไม่ใช่คำ ๆ เดียวครับ …

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 December 2018)

สวัสดีครับ สำหรับประโยคจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences นี้ เราควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างดีครับ ข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของเราครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ) What's …

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 November 2018)

สวัสดีครับ ครั้งนี้อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองทำโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดเหมาะกับช่องว่างที่สุดครับ อย่าลืมสังเกตคำที่มาก่อนช่องว่างด้วยเพราะมันสามารถช่วยตัดตัวเลือกได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ) Which …

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 February 2019)

สวัสดีครับ โจทย์ที่อาจารย์ขอฝากทุกท่านในวันนี้มีรูปแบบเดียวกันกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละตัวเลือกไม่ใช่คำ ๆ เดียวครับ …

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 December 2018)

สวัสดีครับ สำหรับประโยคจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences นี้ เราควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างดีครับ ข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของเราครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ) What's …