ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (8 February 2016)

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน

วันตรุษจีนนี้ อาจารย์ขอนำ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาแชร์ให้ลองฝึกทำครับ ครั้งนี้ คำถามอยู่ในระดับ 750 PLUS+ เพราะฉะนั้น ฝากทุกคนทำความเข้าใจประโยคให้ดี และระวัง choice หลอกนะครับ (อาจารย์ได้เตรียมคำตอบ-คำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ)

Look over all the words before selecting the answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

แต่ละตัวเลือกมีความหมายดังนี้:
(A) In spite of -> ถึงแม้ว่า
(B) Prior to -> ก่อนหน้า
(C) However -> อย่างไรก็ตาม
(D) Yet -> ถึงอย่างนั้น / แต่


“เฉลยข้อนี้คือ (A) In spite of ครับ”

ในโจทย์ข้อนี้ ประโยค
_____ regular inspections, accidental system problems arise from time to time.
มีความหมายว่า
“_____ การตรวจสอบเป็นประจำ ปัญหาระบบที่เกิดโดยบังเอิญ/ไม่ตั้งใจยังคงเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว”

สำหรับคำถามข้อนี้ หากเราสังเกตตัวเลือกแต่ละข้อแล้ว จะพบว่า choices (C) However และ (D) Yet ไม่สามารถให้ความหมายที่สมเหตุสมผลแก่ประโยคได้ เราจึงตัดออกก่อนเลยครับ ก็จะเหลือ (A) In spite of กับ (B) Prior to ซึ่งหากนำมาแทน:
(A) In spite of -> ถึงแม้ว่ามีการตรวจสอบเป็นประจำ ปัญหาระบบที่เกิดโดยบังเอิญ/ไม่ตั้งใจยังคงเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
(B) Prior to -> ก่อนหน้าการตรวจสอบเป็นประจำ ปัญหาระบบที่เกิดโดยบังเอิญ/ไม่ตั้งใจยังคงเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ก็ดูเหมือนว่าใช้ได้ทั้งคู่ แล้วเราจะทำอย่างไรในเมื่อเลือกได้เพียงตัวเดียวครับ

คำตอบก็คือ ให้ลองมองไปที่ verb (คำกริยา) ของประโยค ซึ่งในที่นี้คือคำว่า arise (เกิดขึ้น) ครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอยู่ในรูปแบบ present simple ใช้กล่าวถึงสิ่งที่ยังคงเป็นจริงอยู่หรือเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ครับ นั่นหมายความว่าส่วนนี้ของประโยคพูดถึงปัจจุบัน ทีนี้ ลองกลับมาดูสองตัวเลือกที่เหลือ ว่าข้อไหนทำให้ประโยคกล่าวถึงปัจจุบันครับ:
1. สำหรับ (A) In spite of แสดงให้เห็นว่า “ถึงแม้ว่าจะมีการทำบางสิ่งบางอย่างแล้ว แต่อีกสิ่งหนึ่งก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่” ประโยคจึงเป็นปัจจุบันได้
2. ส่วน (B) Prior to สื่อว่า “ก่อนหน้าการทำบางสิ่งบางอย่าง อีกสิ่งหนึ่งก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่” นั่นแปลว่า เป็นการกล่าวถึงสถานะในอดีต (หลังจากการทำบางสิ่งบางอย่างแล้ว จะยังคงเกิดขึ้นอยู่หรือไม่นั้นอีกเรื่อง) ซึ่งขัดกับรูปแบบ verb ที่ปรากฏในโจทย์ครับ

ดังนั้น เราจึงเลือก (A) In spite of เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

“ในการสอบ TOEIC จริง หากพบสถานการณ์แบบนี้ อย่าลืมลองหันมาสังเกตรูปแบบ verb ในประโยคดูนะครับ”

Happy Chinese New Year. I wish everyone prosperity in the Year of the Monkey!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (6 June 2017)

สวัสดีครับ

และขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Today’s TOEIC Quiz ครับ คำถามในวันนี้มาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยตัวเลือกที่ให้มานั้นมีลักษณะที่คล้ายกัน และอาจดูเหมือนว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Be careful of the distractors!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (27 September 2018)

สวัสดีครับ

โจทย์ในครั้งนี้มีรูปแบบเหมือนกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ดูคร่าว ๆ แล้ว แต่ละตัวเลือกคล้ายกันไปหมด ทุกท่านคิดว่าเราสามารถใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกข้อที่ถูกต้องได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What can be used to help select the right answer?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (10 August 2015)

สวัสดีครับผู้อ่านทุก ๆ ท่าน สำหรับโจทย์ในสัปดาห์นี้เป็นการเติมช่องว่าง โดยที่ช่องว่างดังกล่าวอยู่ในส่วนที่ทำหน้าที่ขยายคำ/กลุ่มคำในประโยคครับ เพราะฉะนั้น เราจะต้องให้ความสำคัญกับคำ/กลุ่มคำที่ถูกขยาย รวมไปถึงผลที่จะมีต่อความหมายและบริบทโดยรวมด้วยครับ สำหรับข้อนี้ หากท่านใดทำได้ อาจารย์มองว่า สามารถสอบ TOEIC ได้คะแนน 750 PLUS+ ครับ (อ่านคำตอบพร้อมคำอธิบาย ตรงข้างล่างนี้ครับ) Give it a try!

Read More »

Leave a Reply