ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 November 2016)

สวัสดีครับ

สำหรับ TOEIC Quiz ครั้งนี้ อาจารย์ขอฝากคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ให้กับทุกท่านครับ (ระดับคะแนน TOEIC 700 PLUS+) ข้อนี้อาจมีตัวเลือกบางตัวที่สามารถทำให้เกิดความลังเลได้ ลองดูกันนะครับ (อ่านคำตอบและคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ)

Beware of the seemingly correct choices!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบคือ (B) not ครับ”

ซึ่ง
The firm has guaranteed that _____ one of its employees will lose his or her job as a result of the merger.
ในภาษาไทยมีความหมายว่า
“บริษัทได้รับประกันว่า _____ ลูกจ้างของบริษัทคนใดที่จะสูญเสียงานของเขาหรือเธอเนื่องจากการควบกิจการ”

จากแต่ละตัวเลือก พบว่า (A) no, (B) not และ (C) none นั้นล้วนแต่เป็นคำที่แสดงความหมายเชิงปฏิเสธ (negative) ส่วน (D) any แปลว่า “ใด ๆ” ครับ

สำหรับประโยคประจำ TOEIC Quiz วันนี้ เมื่อลองอ่านใจความคร่าว ๆ แล้ว จะพบว่าเราต้องการเติมคำเชิงปฏิเสธลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้ประโยคที่สื่อว่า “บริษัทได้รับประกันว่าไม่มีลูกจ้างของบริษัทคนใดที่จะสูญเสียงานของเขาหรือเธอเนื่องจากการควบกิจการ” ครับ เพราะฉะนั้น เราสามารถตัด (D) any ออกได้เป็นลำดับแรก เพราะไม่ได้ให้ความหมายเชิงลบครับ

สามตัวเลือกที่เหลืออาจทำให้หลาย ๆ ท่านลังเลได้ แต่มีวิธีสังเกตครับ คือตรง one of (แปลว่า “หนึ่งใน”) ที่โจทย์ให้เรามานั้น ในที่นี้ one ทำหน้าที่เป็น pronoun (คำสรรพนาม) มักใช้กับ of ครับ ในทางกลับกัน none ก็ใช้เป็น pronoun และมักใช้คู่กับ of (แปลว่า “ไม่มี” เช่น none of the employees = “ไม่มีลูกจ้างคนใด”) เช่นกันครับ ดังนั้น ในเมื่อประโยคให้ one of มาแล้ว เราจึงไม่สามารถเลือก (C) none เพราะจะได้เป็น none one of its employees ซึ่งนอกจากรูปร่างดูแปลกแล้ว โดยปกติเราไม่นำ pronouns สองตัวมาใช้ติดกัน โดยไม่มีคำอื่นหรือเครื่องหมายใด ๆ มาคั่นครับ

ส่วนในการเลือกระหว่าง (A) no และ (B) not เราจะใช้คำว่า no นำหน้า noun (คำนาม), gerund (verb [คำกริยา] + ing ที่ทำหน้าที่เป็น noun) หรือ noun phrase (กลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็น noun) เท่านั้น นอกนั้นต้องใช้ not นำหน้าครับ และเนื่องจากคำที่มาต่อจากช่องว่างคือ one ซึ่งในที่นี้เป็น pronoun เราจึงเลือกตอบข้อ (B) not ครับ

“หากยังไม่แน่ใจเรื่องการใช้ not กับ no สามารถลองศึกษา-ทบทวนจากที่อาจารย์เขียนไว้ได้ครับ”

Wishing you all a delightful day!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 November 2018)

สวัสดีครับ

ครั้งนี้อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองทำโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดเหมาะกับช่องว่างที่สุดครับ อย่าลืมสังเกตคำที่มาก่อนช่องว่างด้วยเพราะมันสามารถช่วยตัดตัวเลือกได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which word best follows the superlative adjective in this sentence?

Read More »

ใช้ “all” กับ “every” อย่างไรให้ถูก – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่บทความหัวข้อใหม่ที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้น เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ โดยแต่ละเนื้อหาที่ได้คัดมาเหล่านี้ อาจารย์มองว่ามีโอกาสได้พบในข้อสอบ TOEIC และเป็นประโยชน์มากอีกด้วยที่จะสามารถนำไปประกอบการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ (ส่วน Today’s TOEIC Quiz นั้น อาจารย์ก็จะยังคงเขียนเป็นประจำเหมือนเดิมครับ) เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันดีกว่าครับ วันนี้ขอนำเสนอการใช้คำว่า all และ

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือป้องกัน Coronavirus ได้ไหม

https://youtu.be/mWXlrhe730g cold – หวัดcommon – ทั่วไป / พบได้บ่อยlimited – จำกัดprevent – ป้องกัน / ขัดขวางprotect – ป้องกัน / ปกป้องrecover – ฟื้นตัว / หายจากregularly – อย่างเป็นประจำrespiratory –

Read More »

Leave a Reply