ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 June 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองตอบคำถามภาษาอังกฤษข้อนี้กันครับ ซึ่งจะทดสอบด้านการทำความเข้าใจความหมายและ vocabulary รวมไปถึง grammar เล็กน้อยครับ ในครั้งนี้ คำถามมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับผม ทุกท่านคิดว่าคำตอบคือข้อไหนครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which answer is correct?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“(B) residents เป็นคำตอบของข้อนี้ครับ”

ซึ่ง
The council members will assemble tomorrow to field questions from _____ regarding the new library.
แปลว่า
“สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจาก _____ เกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่”

แต่ละตัวเลือกมาจากรากเดียวกันทั้งหมดเลยครับ
(A) resident -> ผู้อยู่อาศัย
(B) residents -> ผู้อยู่อาศัย
(C) residences -> ที่อยู่อาศัย
(D) residential -> เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

เรามาดูความเหมาะสมของละข้อกันครับ

ข้อ (A) resident พอเติมลงในช่องว่างจะได้ “สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจากผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่” ภาษาไทยฟังดูโอเคเลยครับ แต่ปัญหาก็คือ ประโยคพูดถึงสมาชิกสภา ซึ่งอาจจะสื่อถึงสภาที่ดูแลเมืองหรือเขต ๆ หนึ่ง แน่นอนว่าเมืองหรือเขตย่อมมีผู้คนอยู่อาศัยหลาย ๆ คน และเป็นไปได้ยากมากที่จะมีสภาเพื่อดูแลและตอบคำถามจากคน ๆ เดียว (อย่าลืมนะครับว่า resident เป็น singular หรือ “เอกพจน์”) เพราะฉะนั้น เราก็เลยไม่ควรเลือกตัวเลือกนี้ครับ

ส่วนข้อ (B) residents ทำให้ประโยคมีความหมายเหมือนกับ (A) เลย คือ “สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจากผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่” แต่คำที่ให้มา (residents) นั้นเป็น plural (พหูพจน์) จึงสมเหตุสมผลกับบริบทของประโยค ซึ่งสื่อถึงคนจำนวนมากครับ เราเลยตอบข้อนี้ครับ

ในกรณีของข้อ (C) residences ถึงแม้จะเป็น plural เข้ากับบริบทของประโยค แต่ความหมายคำนี้ทำให้เราได้ประโยค “สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจากที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่” ก็จะเห็นว่ามันแปลก ๆ ครับ เพราะ “ที่อยู่อาศัย” ไม่ใช่คนหรือสิ่งที่มีปัญญา จึงไม่สามารถถามคำถามด้วยตัวมันเองได้ครับ เราจึงไม่ตอบข้อนี้ครับ

และข้อ (D) residential นอกจากจะให้ความหมายที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ว (“สมาชิกสภาจะรวมตัวพรุ่งนี้เพื่อตอบคำถามจากเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่”) เราก็ไม่สามารถนำไปเติมได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ครับ เพราะ residential เป็น adjective (คำคุณศัพท์) แต่ตรงช่องว่างเราต้องการ noun (คำนาม), noun phrase (กลุ่มคำนาม), pronoun (คำสรรพนาม) ที่เป็น object (กรรม) หรือ gerund (verb + -ing ทำหน้าที่เป็น noun) ครับ เนื่องจากมันมาต่อจากคำว่า from ซึ่งเป็น preposition (คำบุพบท) นั่งเองครับ ดังนั้น เราต้องตัด choice นี้ออกครับ

“บางครั้ง การที่คำ ๆ หนึ่งปรากฏอยู่ในสองตัวเลือก (ข้อหนึ่งเป็น singular ส่วนอีกข้อเป็น plural) อาจเป็น clue ว่าคำดังกล่าวเป็นข้อที่ถูกต้องครับ”

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 November 2017)

สวัสดีครับ

สำหรับ TOEIC Quiz ในวันนี้มีลักษณะเสมือนข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ นอกจากนี้ ขอเชิญทุกท่านชมการเฉลยและอธิบายในรูปแบบ video พร้อมทั้งชมบรรยากาศจาก Kensington Palace ในเมือง London ซึ่งบางส่วนของพระราชวังแห่งนี้ยังคงถูกใช้โดยสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษกันอยู่ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

Be sure to watch till the end!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (26 May 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองหาคำตอบให้กับโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ข้อนี้กันครับ โดยสิ่งที่ทุกท่านต้องระวังในครั้งนี้ก็คือเรื่องไวยากรณ์และบริบทครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Look carefully, and you’ll see there’s only one correct answer!

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ขณะนี้มียารักษา COVID-19 โดยเฉพาะแล้วหรือยัง

accelerate – เร่งความเร็ว care – การดูแล clinical trial – การทดลองทางคลินิก / การทดลองทางการแพทย์ effort – ความพยายาม investigation – การสำรวจ / การสืบสวน medicine – ยา optimized –

Read More »

Leave a Reply