ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 December 2015)

สวัสดีอีกครั้งครับ

ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ TOEIC Quiz ประจำสัปดาห์ อาจารย์ขอนำโจทย์ระดับ 650 PLUS+ จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาให้ลองทำครับ หากท่านใดได้อ่านเกี่ยวกับ TOEIC Quiz ครั้งก่อนหน้านี้มาแล้ว จะสามารถนำกลยุทธ์จาก post ดังกล่าวมาช่วยในครั้งนี้ได้ครับ (หลังลองตอบกันแล้ว อาจารย์มีคำตอบและคำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ)

Have a go at it before reading the explanation!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

เรามาเริ่มกันที่ความหมายของแต่ละตัวเลือกครับ:
(A) up to -> จนถึง / มากถึง
(B) while -> ในขณะที่
(C) concerning -> เกี่ยวข้องกับ
(D) as of -> เริ่มตั้งแต่ (เวลาใดเวลาหนึ่ง)


“คำตอบของข้อนี้คือ (C) concerning ครับ”

โดยประโยค
The hygiene department will provide you with information _____ stringent safety criteria.
มีความหมายว่า
“แผนกอนามัยจะจัดหาข้อมูลให้คุณ _____ กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยแบบเข้มงวด”

ประโยคในโจทย์ข้อนี้มีโครงสร้าง reduced adjective clause ซึ่งทำหน้าที่คล้าย adjective (คำคุณศัพท์) โดยใช้ต่อจาก noun (คำนาม) เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ โครงสร้างนี้จะเริ่มต้นด้วย verb (คำกริยา) รูปแบบ present participle (v.ing) ถ้าหากก่อนจะลดรูป (reduce) นั้น verb ที่ใช้แสดงถึงการเป็นผู้กระทำ (active voice) และขึ้นด้วย past participle (v.3) ในกรณีที่ verb ก่อนลดรูปแสดงถึงการเป็นผู้ถูกกระทำ (passive voice) ครับ

สำหรับข้อนี้ คำว่า information เป็น noun ส่วนช่องว่างและคำที่ตามหลังจนจบประโยค ทำหน้าที่เป็น reduced adjective clause ขยาย noun นั้นเองครับ เมื่อเราดูแต่ละตัวเลือก จะพบว่ามีเพียง (C) concerning เท่านั้นที่ใช้เขียนเริ่มต้นโครงสร้างประเภทนี้ได้ เมื่อนำมาเติมในช่องว่าง เราก็จะได้ใจความว่า “ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยแบบเข้มงวด” และจะพบว่า “เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยแบบเข้มงวด” ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ “ข้อมูล” ครับ

ส่วน choices (A) up to, (B) while และ (D) as of ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ v.ing หรือ v.3 ทำให้ไม่สามารถนำมาเริ่ม reduced adjective clause ได้ เราจึงตัดทิ้งครับ

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reduced adjective clause ได้ใน blog post วันที่ 29 พ.ย. 2015 ครับ

“การทำความคุ้นเคยกับ reduced adjective clause จะช่วยให้ทุกท่านตัดตัวเลือกได้มากและเร็วยิ่งขึ้นครับ”

Have a Merry Christmas everyone!

– อ.ปริญญ์

Share this post

Share this post

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 July 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับโจทย์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้เน้นทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ (vocabulary) เป็นหลักครับ โดยมีรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

I’m sure you’ll select the right answer!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (24 August 2018)

สวัสดีครับ

ใน post นี้เราจะเน้นด้านบริบทและคำศัพท์ครับ ซึ่งคำถามมีลักษณะคล้ายกับในข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ มาลองดูกันนะครับว่าควรตอบตัวเลือกไหน (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which choice is the most suitable?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (4 September 2017)

สวัสดีครับ

วันนี้เรามาลองตอบโจทย์ที่มาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences และติดตามชม video บรรยากาศนิทรรศการชุดที่เจ้าหญิง Diana ได้เคยสวมใส่จริง จัดขึ้นที่ Kensington Palace, London เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การจากไปของเจ้าหญิง Diana ครับ จะสวยงามขนาดไหน ทุกท่านสามารถติดตามชมได้ในตอนท้าย video ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

I hope you like both the quiz and the exhibition!

Read More »

Leave a Reply