ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 April 2016)

สวัสดีครับทุกท่าน

ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ TOEIC Quiz ของอาจารย์ครับ ซึ่งในครั้งนี้ได้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยหากได้ลองทำโจทย์นี้และเข้าใจมันแล้ว เวลาสอบจริงรอรับผลคะแนน TOEIC 650 PLUS+ ได้เลยครับ (อาจารย์ได้เขียนคำตอบพร้อมคำอธิบายไว้ข้างล่างนี้ครับ)

What’s your answer?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

ทุก ๆ ตัวเลือกล้วนแต่เป็น verb (คำกริยา) มีความหมายว่า “ทำงาน” เพียงแต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของ tense ครับ:
(A) to work -> ทำงาน
(B) works -> ทำงาน
(C) be working -> กำลังทำงาน
(D) will work -> จะทำงาน


“ข้อที่ถูกต้องคือ (A) to work ครับ”

ประโยคที่คำถามให้มา
Most companies like all their employees _____ on innovative products and to believe passionately in their mission.
สามารถตีความได้ว่า
“บริษัทส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกจ้าง/พนักงานทุกคน _____ กับผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและเชื่อ/ศรัทธาอย่างลึกซึ้ง/กระตือรือร้นในภารกิจของพวกเขา”

วิธีที่จะทำให้ตอบข้อนี้ได้เร็วที่สุดคือ สังเกตสองสิ่งต่อไปนี้ครับ:
1. ในครึ่งหลังของประโยค สิ่งที่มาหลังจากคำว่า and (เป็น coordinating conjunction ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ) คือ to believe ซึ่งในการเขียนประโยคที่ดีควรรักษา parallel structure ครับ ดังนั้นในช่องว่างของโจทย์ข้อนี้จึงควรใช้โครงสร้างดังกล่าวด้วย ก็จะพบว่ามีเพียง (A) to work เท่านั้นที่ใช้ได้ครับ
2. สังเกต like all their employees ครับ จริง ๆ แล้วมันเป็นโครงสร้าง like someone to do something ในที่นี้ เรามี like ในประโยคแล้ว ส่วน someone ก็คือ all their employees และ something นั้นหมายถึง on innovative products ครับ ดังนั้นจึงขาดแต่ตรง to do ซึ่งก็มีเพียง (A) to work ตัวเลือกเดียวครับที่เป็นรูปแบบนี้

สำหรับ (B) works และ (C) be working เราสามารถตัดออกได้ทันที เพราะ works และ be ใช้ตามหลัง plural noun (คำนามพหูพจน์) ซึ่งในประโยคคือ employees ไม่ได้ครับ นอกจากนี้ verb หลักของข้อนี้ (like) ก็ไม่ได้มีโครงสร้างที่ต้องการคำในรูปแบบ base form of verb (อย่างเช่น be) ตามหลังด้วยครับ

ส่วน (D) will work หากทำความเข้าใจบริบทของประโยคแล้วจะพบว่า สิ่งที่กล่าวทั้งหมดเป็นสิ่งที่บริษัทส่วนใหญ่ (Most companies) ต้องการอยู่แล้ว คือเป็นจริงเสมอ จึงไม่ใช้ choice นี้ เพราะกล่าวถึงอนาคตครับ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงเลือกตอบข้อ (A) to work ครับ

“อาจารย์ขอฝากทุก ๆ ท่านจำโครงสร้าง like someone to do something ครับ เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งตอนสอบ TOEIC และใช้ในชีวิตจริงอย่างแน่นอนครับ”

Until we meet again in a week!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (9 April 2016)

[interaction id=”5708798cc35c4ea6700a24df”] สวัสดีทุก ๆ ท่านครับ เรามาลองทำ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences กันครับ โดยโจทย์ข้อนี้ มีความท้าทายอยู่ในระดับคะแนน TOEIC ที่ 700 PLUS+ ครับ (คำตอบและคำอธิบาย อยู่ใน video

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (26 September 2015)

สวัสดีในวันเสาร์ครับ อาจารย์ขอฝากคำถามอีกข้อจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ วันนี้ เนื้อหาที่คัดมานั้นยาวกว่าปกติ นั่นก็เพราะเราจำเป็นที่จะต้องกลับไปอ่านประโยคก่อนหน้า เพื่อช่วยในการเลือกคำมาเติมในช่องว่างครับ เมื่อเราเข้าใจและสามารถทำโจทย์ประเภทนี้ได้แล้ว อาจารย์มองว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้คะแนน TOEIC 700 PLUS+ ครับ (อ่านคำตอบ-คำอธิบายได้ตรงข้างล่างนี้ครับ) Give it your best shot!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 February 2016)

สวัสดีทุกท่านครับ สำหรับ TOEIC Quiz ที่อาจารย์นำมาฝากในวันนี้ เป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยมีความท้าทายอยู่ที่ระดับคะแนน 700 PLUS+ ครับ เพราะฉะนั้น หากได้ลองทำความเข้าใจกับมันแล้ว สอบจริงมีลุ้นว่าอย่างน้อยได้คะแนนนี้แน่นอนครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ) Have a think before choosing

Read More »

Leave a Reply