ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 July 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับโจทย์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้เน้นทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ (vocabulary) เป็นหลักครับ โดยมีรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

I’m sure you’ll select the right answer!

EXPLANATION AND ANSWER … >>

"ข้อนี้ตอบ (C) substitute ครับ"

สำหรับประโยคในโจทย์ข้อนี้คือ
For your health, if available, _____ olive oil for butter when baking, as up to 25% less fat is used when baking with olive oil.
ความหมายคือ
“เพื่อสุขภาพของคุณ ถ้าหากมี/หาได้ _____ เนยด้วยนํ้ามันมะกอกเมื่อทำการอบ เพราะ/เนื่องจากไขมันน้อยกว่าถึง 25% ถูกใช้เมื่อทำการอบด้วยนํ้ามันมะกอก”

ดูจากตัวเลือกแล้ว ข้อนี้ต้องการทดสอบเราเรื่องคำศัพท์ครับ เพราะฉะนั้น เรามาพิจารณาแต่ละ choice กันเลยครับ

ตัวเลือก (A) classify มีความหมายว่า “จัดกลุ่ม” หรือ “จำแนกประเภท” ครับ ถ้าเราเอามาแทนในช่องว่างจะได้ “เพื่อสุขภาพของคุณ ถ้าหากมี/หาได้ จัดกลุ่ม/จำแนกประเภทเนยด้วยนํ้ามันมะกอกเมื่อทำการอบ เพราะ/เนื่องจากไขมันน้อยกว่าถึง 25% ถูกใช้เมื่อทำการอบด้วยนํ้ามันมะกอก” เห็นได้ทันทีเลยครับว่าคำนี้ทำให้ประโยคไม่สมเหตุสมผล เพราะเราจะมาจัดกลุ่มหรือจำแนกประเภทเนยด้วยนํ้ามันมะกอกได้อย่างไร มันทำไม่ได้ครับ ข้อนี้เลยตัดทิ้งครับ

ตัวเลือก (B) modify ภาษาไทยคือ “ดัดแปลง” หรือ “แก้ไข” เอาไปใส่ในประโยคได้เป็น “เพื่อสุขภาพของคุณ ถ้าหากมี/หาได้ ดัดแปลง/แก้ไขเนยด้วยนํ้ามันมะกอกเมื่อทำการอบ เพราะ/เนื่องจากไขมันน้อยกว่าถึง 25% ถูกใช้เมื่อทำการอบด้วยนํ้ามันมะกอก” อ่านแล้วรู้สึกแปลก ๆ ไหมครับ เนื่องจากเราคงไม่เอานํ้ามันมะกอกมาดัดแปลงหรือแก้ไขเนยอย่างแน่นอนครับ ข้อนี้ไม่ถูกต้องครับ

ตัวเลือก (C) substitute แปลว่า “แทน” หรือ “สับเปลี่ยน” ครับ เมื่อเติมลงประโยคจะได้ “เพื่อสุขภาพของคุณ ถ้าหากมี/หาได้ แทน/สับเปลี่ยนเนยด้วยนํ้ามันมะกอกเมื่อทำการอบ เพราะ/เนื่องจากไขมันน้อยกว่าถึง 25% ถูกใช้เมื่อทำการอบด้วยนํ้ามันมะกอก” ข้อนี้ทำให้ประโยคดูโอเคเลยครับ เพราะอ่านแล้วก็จะเข้าใจว่า เขาต้องการแนะนำให้เราใช้นํ้ามันมะกอกแทนเนยเวลาทำการอบขนมนั่นเองครับ นอกจากนี้ ในส่วนหลังของประโยคยังได้กล่าวถึงข้อดีของการใช้นํ้ามันมะกอกอีกด้วย ดังนั้น ถือว่าข้อนี้ถูกต้องครับ (เพิ่มเติม: ในภาษาอังกฤษ เรามักจะใช้ substitute ในโครงสร้าง “substitute [สิ่งที่เข้ามาแทน] for [สิ่งที่ถูกแทน]” ครับ)

และตัวเลือก (D) support ความหมายคือ “สนับสนุน” หรือ “พยุง” พอใส่ในประโยคก็จะได้เป็น “เพื่อสุขภาพของคุณ ถ้าหากมี/หาได้ สนับสนุน/พยุงเนยด้วยนํ้ามันมะกอกเมื่อทำการอบ เพราะ/เนื่องจากไขมันน้อยกว่าถึง 25% ถูกใช้เมื่อทำการอบด้วยนํ้ามันมะกอก” พออ่านดูก็อาจจะได้ใจความประมาณว่า ให้เสริมเนยด้วยนํ้ามันมะกอก เหมือนกับให้ใช้เนยแล้วเอานํ้ามันมะกอกมาใส่ด้วยเลย ฟังดูแปลก ๆ ครับ ที่สำคัญ ส่วนท้ายของประโยคบอกว่าเมื่อทำการอบด้วยนํ้ามันมะกอกจะใช้ไขมันน้อยกว่า ซึ่งตรงนี้ต้องการสื่อว่าไขมันน้อยกว่าการใช้เนยครับ เพราะฉันนั้น ถ้าจะให้ใช้ทั้งเนยและนํ้ามันมะกอกมันก็ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลครับ เราเลยไม่เลือก choice นี้ครับ

"ข้อสอบ TOEIC Part 5 มีการทดสอบเรื่องคำศัพท์ด้วย ยิ่งเรารู้ศัพท์ต่าง ๆ เรายิ่งสามารถทำ part นี้ได้เร็วและง่ายขึ้นครับ"

– อ.ปริญญ์

Share this post

Share this post

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – สั่งซื้อของจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่ Coronavirus ระบาด เราจะติดหรือไม่

condition – สภาพ / สภาวะ depending on – ขึ้นอยู่กับ disinfectant – สารฆ่าเชื้อ expose to – เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน) / สัมผัส (โรค) goods – สินค้า manufacture –

Read More »

4 วิธีนี้จะทำให้คุณใช้ “neither…nor” ได้อย่างมั่นใจ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับวิธีใช้ neither แล้ว อาจารย์เชื่อว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงนึกถึงคำว่า nor ด้วย แล้ว neither…nor ล่ะใช้อย่างไร วันนี้ อาจารย์มีเคล็ดลับมาฝากครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (17 August 2016)

สวัสดีครับ

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ TOEIC Quiz ครับ ครั้งนี้อาจารย์คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion และมีความท้าทายอยู่ที่ TOEIC 700 PLUS+ ครับ สำหรับข้อนี้เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านน่าจะสามารถตัด choice ได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังตัวเลือกที่เหลือที่อาจหลอกเราได้นะครับ (ทำความเข้าใจคำตอบและคำอธิบายได้ตรงข้างล่างนี้ครับ)

Look out for the distractor!

Read More »

Leave a Reply