ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (22 June 2017)

สวัสดีครับ

TOEIC Quiz ประจำวันนี้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ซึ่งข้อนี้จะทดสอบการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” ของผู้อ่านทุกท่านครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Try your best!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบของข้อนี้คือ (A) in ครับ”

ซึ่ง
Employees who are affiliated with our corporation will be seated _____ the fourth row of the auditorium.
แปลได้ว่า
“พนักงานผู้ที่สังกัดบริษัทของเราจะถูกจัดให้นั่ง _____ แถวที่สี่ของหอประชุม”

เรามาศึกษาความหมายของแต่ละตัวเลือกก่อน และอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ทุกตัวเป็น preposition ครับ:
(A) in -> ใน
(B) among -> ท่ามกลาง
(C) to -> ไปถึง
(D) except -> นอกจาก / ยกเว้น

คำประเภท preposition ในภาษาอังกฤษมักมีมากกว่าหนึ่งความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ครับ ดังนั้น ความหมายที่อาจารย์ได้ยกมาในย่อหน้าก่อนหน้านี้จึงเป็นความหมายที่ใช้กันบ่อยของแต่ละคำครับ คราวนี้ เราลองมาแทนแต่ละ choice ลงในช่องว่างกันครับ

เนื่องจากประโยคที่กำหนดมาพูดถึงการจัดที่นั่งให้พนักงานนั่ง โดยระบุตำแหน่งหรือแถวที่จัดให้นั่ง ตัวเลือก (A) in จึงเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นคำที่ใช้สำหรับกล่าวถึงตำแหน่งได้ครับ ส่วนข้ออื่นผิดอย่างไร เรามาดูไปพร้อม ๆ กันครับ

เราไม่เลือก (B) among เนื่องจากคำคำนี้โดยปกติจะตามด้วย noun (คำนาม) หรือ pronoun (คำสรรพนาม) ที่เป็น plural (พหูพจน์) หรือไม่ก็ตามด้วยคำที่เป็น collective noun (คำนามที่ใช้กล่าวถึงคนหรือสิ่งของแบบรวมกันเป็นกลุ่ม) เช่น crowd (ฝูงชน) หรือ team (ทีม) ครับ เนื่องจากคำที่ตามหลังช่องว่างในประโยคคือ the fourth row (แถวที่สี่) ซึ่งเป็น singular (เอกพจน์) และไม่ใช่ collective noun ตัวเลือกนี้จึงไม่ถูกครับ

สำหรับ (C) to เรามักใช้กล่าวถึงทิศทางและการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่สมเหตุสมผล เพราะประโยคที่กำหนดมาต้องการสื่อถึง “ตำแหน่งที่จะให้พนักงานนั่ง” ไม่ใช่ “ตำแหน่งที่จะให้พนักงานเคลื่อนไปหา” ครับ เราเลยไม่สามารถเลือกคำตอบนี้ครับ

ท้ายสุด (D) except มองผ่าน ๆ อาจดูเหมือนว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง เนื่องจากประโยคอาจต้องการบอกว่า “กำหนดให้พนักงานได้นั่งทุกแถวยกเว้นแถวที่สี่” ครับ อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการสื่อความหมายดังกล่าว ตัวประโยคควรมีคำบางอย่างเพิ่มเข้ามาก่อนช่องว่าง (และตามหลังคำว่า seated) ครับ เช่น everywhere (ทุกที่) หรือ anywhere (ไม่ว่าที่ใด) แต่ประโยคไม่มีคำลักษณะดังกล่าว ข้อนี้จึงไม่ถูกต้องครับ

เราจึงต้องเลือก (A) in เป็นคำตอบครับ

“เนื่องจากแต่ละ preposition มักมีมากกว่าหนึ่งความหมาย เราควรอ่านและฟังภาษาอังกฤษเป็นประจำเพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบการใช้ มากกว่าพยายามท่องจำความหมายของแต่ละคำครับ”

Please ask if you don’t understand something!

– อ.ปริญญ์

จริงหรือ? ที่ “begin” และ “start” แทนกันได้เสมอ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ การใช้ synonym หรือ “คำเหมือน” เป็นหนึ่งในวิธีช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการกล่าวคำซ้ำเวลาสื่อสารครับ อย่างสองคำที่จะพูดถึงในวันนี้ อาจารย์เชื่อว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านน่าจะเคยใช้มาแล้วทั้งคู่ แต่ทราบไหมครับว่า เราไม่สามารถใช้ begin และ start แทนกันได้ในทุก ๆ สถานการณ์ เรามาดูกันครับว่ามีกรณีใดบ้าง

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 July 2015)

สวัสดีวันเสาร์ครับผู้อ่านทุกท่าน สำหรับ TOEIC QUIZ ของสัปดาห์นี้ (ซึ่งนำมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences) อาจจะดูสั้นกว่าทุก ๆ ครั้ง แต่อย่าประมาทครับ! ลองทำความเข้าใจและระวังตัวเลือกที่จะมาหลอกเราครับ หากทำโจทย์แบบนี้ได้ คะแนน TOEIC 650 PLUS+ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ (คำตอบ คำอธิบาย อยู่ข้างล่างครับ)

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 October 2015)

สวัสดีในวันหยุดยาวครับ วันนี้อาจารย์ได้นำ TOEIC Quiz ระดับ 700 PLUS+ มาให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันครับ ในครั้งนี้คำถามเป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences เกี่ยวกับการเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทด้านเวลาของประโยคที่กำหนดมาให้ครับ (ทุกท่านสามารถอ่านคำตอบกับคำอธิบายได้ข้างล่างนี้ครับ) Do the best you can!

Read More »

Leave a Reply