ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (20 June 2016)

สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งครับ

สำหรับ TOEIC Quiz ในครั้งนี้ อาจารย์คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ รูปแบบโจทย์ในวันนี้จะทดสอบความเข้าใจด้านคำรูปแบบต่าง ๆ ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันครับ และเนื่องจากมีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบได้ ข้อนี้จึงมีระดับคะแนน TOEIC อยู่ที่ 750 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายด้านล่างนี้ครับ)

Think twice before making your decision!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“The correct answer is ‘(B) Advances’.”

ส่วนประโยค
_____ in computer technology are allowing users to reach into any part of the world by just clicking a mouse.
แปลว่า
“_____ ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนใดของโลกก็ได้โดยเพียงแค่คลิก/กดเมาส์”

ตัวเลือกทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากคำว่า advance ซึ่งความหมายในบริบทของประโยคในโจทย์ข้อนี้คือ “ก้าวหน้า” ครับ ดังนั้น คำถามข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ของเราในการเลือกรูปแบบคำที่เหมาะสมครับ

เนื่องจากว่าช่องว่างอยู่ตรงต้นประโยค คำที่ควรเลือกเติมจะเป็น noun (คำนาม) ครับ ส่วน imperative (ประโยคคำสั่ง) ถึงแม้จะใช้ verb (คำกริยา) ขึ้นประโยค แต่มักไม่ค่อยพบในข้อสอบ TOEIC และไม่ค่อยใช้กับประโยคที่มีความยาวแบบนี้ครับ

ปรากฏว่าทุก choices ทำหน้าที่เป็น noun ได้หมด (อย่าลืมนะครับว่า (C) Advancing ถือว่าเป็น gerund ได้) เราเลยต้องมาดูคำที่มาถัดจากช่องว่าง รวมไปถึงความหมายของแต่ละคำด้วยครับ

ในข้อนี้ คำที่มาหลังช่องว่างคือ in ซึ่งเป็น preposition (คำบุพบท) แต่โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่ใช้ in ตามหลัง (A) Advancement (จริง ๆ แล้วมักจะตามด้วย of ครับ) และ (C) Advancing จึงตัดทั้งสองตัวเลือกนี้ทิ้งได้ครับ

ก็จะเหลือ (B) Advances กับ (D) Advance ที่สามารถใช้คู่กับ in ได้ครับ โดยหากใช้ในรูปแบบ noun (ตามที่ได้กล่าวในตอนต้น) จะแตกต่างเพียงแค่ว่าตัวแรกเป็น plural (พหูพจน์) ส่วนตัวที่สองเป็น singular (เอกพจน์) ครับ ส่วนเหตุผลที่เลือก (B) Advances ก็เพราะว่าประโยคที่โจทย์ให้มาสื่อถึง “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย” ซึ่งแน่นอนว่าความสะดวกสบายนี้ย่อมเกิดจาก “ความก้าวหน้า” ในหลายอย่าง ๆ ครับ การใช้รูปแบบ plural ในกรณีนี้จึงถือว่าเป็น the best answer ครับ

คราวนี้ อาจารย์มั่นใจว่าหลาย ๆ ท่านอาจสงสัยว่าทำไมตอบ (A) Advancement ไม่ได้ เราลองมาเปรียบเทียบความหมายกันครับ (อ้างอิงจาก Macmillan Dictionary):
– advance -> progress in science, technology, human knowledge, etc. -> ความเจริญก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้ของมนุษย์ ฯลฯ
– advancement -> the process of helping something to develop successfully -> กระบวนการช่วยให้บางสิ่งบางอย่างสามารถพัฒนาได้เป็นผลสำเร็จ

เห็นได้ว่า advance กล่าวถึง “ความเจริญก้าวหน้า” ซึ่งก็คือ “ผลลัพธ์” ส่วน advancement หมายถึง “กระบวนการ” ซึ่งเป็น “ขั้นตอน” ครับ พอเราย้อนกลับไปดูที่ประโยค จะพบว่าสิ่งที่ “ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนใดของโลกก็ได้โดยเพียงแค่คลิก/กดเมาส์” นั้น ย่อมเป็น “ผล” ของ “ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” ทำให้ (B) Advances เป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ

“คำถามที่มีตัวเลือกคล้าย ๆ กันแบบนี้ อาจทำให้เราสับสนได้ ดังนั้น เราต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนไปสอบนะครับ”

Have a great start to the week everyone!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (12 April 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับโจทย์ข้อสอบ TOEIC ในวันนี้เป็นรูปแบบของ Part 6: Text Completion ครับ โดยข้อนี้ต้องการวัดเราทั้งในด้านความหมายของคำและความเข้าใจในบริบทครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Have a fun, safe and refreshing Songkran!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 December 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับประโยคจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences นี้ เราควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างดีครับ ข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของเราครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What’s the best word for this sentence?

Read More »

Leave a Reply