ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (2 June 2016)

สวัสดีทุก ๆ ท่านครับ

TOEIC Quiz ประจำวันนี้เป็นโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยครั้งนี้มีระดับเทียบเท่ากับคะแนน TOEIC ที่ 700 PLUS+ ครับ (คำตอบและคำอธิบายอยู่ข้างล่างนี้ครับ)

There may be more than one good answer, but remember to select the BEST answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบคือ (D) confirmation ครับ”

ซึ่งประโยค
The airline requested a _____ call to ensure a seat on my flight back home.
มีความหมายว่า
“สายการบินได้ร้องขอการโทรศัพท์เพื่อ _____ เพื่อทำให้แน่ใจว่ามี (การจอง) ที่นั่งบนเที่ยวบินกลับบ้านของฉัน”

ทุกตัวเลือกมาจากคำว่า confirm เหมือนกัน โดยมีความหมายคร่าว ๆ ดังนี้ครับ:
(A) confirm -> ยืนยัน
(B) confirmed -> ถูกยืนยัน / ยืนยันไปแล้ว
(C) confirming -> กำลังยืนยัน
(D) confirmation -> การยืนยัน

สำหรับคำถามข้อนี้ หากย้อนกลับไปอ่านประโยคที่กำหนดให้มา จะพบว่าคำที่มาหลังช่องว่างคือ call ซึ่งในที่นี้ไม่ได้เป็น verb (คำกริยา) แต่เป็น noun (คำนาม) ครับ เนื่องจาก:
1. ก่อนช่องว่างมีคำว่า a แสดงว่าต้องมี noun ต่อตามหลังอยู่ใกล้ ๆ
2. คำว่า to ที่มาต่อจาก call นั้นเป็น preposition (คำบุพบท) แสดงว่า noun ที่ต้องมาคู่กับ a ในข้อ 1. ต้องมาก่อนคำนี้

เราจึงสรุปได้ว่า call เป็น noun และ a เป็น determiner (คำนำหน้าคำนาม) ให้กับ call ครับ

จากที่กล่าวไปข้างต้น เราจึงสามารถตัดตัวเลือก (A) confirm เพราะเป็น verb ซึ่งไม่สามารถใช้ระหว่าง noun กับ determiner ได้ครับ

ส่วน (B) confirmed และ (C) confirming ทั้งคู่สามารถทำหน้าที่เป็น adjective (คำคุณศัพท์) จึงนำมาเติมลงช่องว่างเพื่อขยาย call ที่เป็น noun ได้ เราเลยต้องพิจารณาที่ความหมายแทนครับ:
1. หากเติม confirmed จะได้ confirmed call ซึ่งแปลว่า “การยืนยันหรือตั้งใจแล้วว่าจะโทรไปแน่ ๆ”
2. หากเติม confirming เป็น confirming call มีความหมายว่า “การโทรเพื่อยืนยันบางสิ่งบางอย่าง”

เห็นแบบนี้แล้วเราสามารถตัด (B) confirmed ออกได้ทันที เพราะหากนำไปแทนในประโยคที่โจทย์กำหนดให้มา ความหมายจะฟังดูแปลก ๆ ครับ ส่วน (C) confirming เมื่อเติมลงช่องว่าง ถึงแม้มันทำให้ความหมายภาษาไทยฟังดูดี แต่ทำไมเราถึงไม่เลือก choice นี้ล่ะครับ

เหตุผลก็คือ (D) confirmation ถึงแม้เป็น noun แต่ก็นำมาขยาย noun อีกคำได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ครับ (อย่าลืมนะครับว่า noun + noun เรียกรวมกันว่าเป็น compound noun) จะเห็นว่า ถึงตรงนี้ ทั้ง (C) confirming และ (D) confirmation ให้ความหมายที่ฟังดู okay ทั้งคู่ แต่สาเหตุที่ต้องเลือก (D) confirmation ก็เพราะข้อสอบ TOEIC ต้องการให้เราเลือก the best answer (คำตอบที่ดีที่สุด) ซึ่งในการใช้ภาษาอังกฤษ เขาจะเรียก “การโทรเพื่อการยืนยัน” ว่า confirmation call นั่นเองครับ (อย่างไรก็ตาม ในชีวิตจริง หากเราเผลอใช้ confirming call ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะผู้ฟัง/อ่านก็ยังคงเข้าใจเราได้เหมือนเดิมครับ)

“โจทย์ในข้อสอบ TOEIC บางข้ออาจถามเรื่อง common expression หรือ “สำนวนที่ใช้บ่อยหรือเป็นปกติ” หากเราจำมันได้ ก็จะช่วยในการเลือกคำตอบอีกหนึ่งทางครับ”

Wishing everyone a terrific Thursday!

– อ.ปริญญ์

Share this post

Share this post

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 October 2015)

สวัสดีในวันหยุดยาวครับ วันนี้อาจารย์ได้นำ TOEIC Quiz ระดับ 700 PLUS+ มาให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันครับ ในครั้งนี้คำถามเป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences เกี่ยวกับการเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทด้านเวลาของประโยคที่กำหนดมาให้ครับ (ทุกท่านสามารถอ่านคำตอบกับคำอธิบายได้ข้างล่างนี้ครับ) Do the best you can!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (22 June 2017)

สวัสดีครับ

TOEIC Quiz ประจำวันนี้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ซึ่งข้อนี้จะทดสอบการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” ของผู้อ่านทุกท่านครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Try your best!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (12 July 2015)

สวัสดีผู้อ่านทุก ๆ ท่านอีกครั้งในวันอาทิตย์ครับ ในวันนี้อาจารย์มี TOEIC QUIZ 650 PLUS+ มาฝากทุกคนกันอีกครั้ง โดยคัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion หรือการเติมประโยคในเนื้อหาให้สมบูรณ์ครับ คนไหนอยากได้คะแนน 650 PLUS+ ต้องไม่พลาดข้อนี้นะครับ มาลองหาคำตอบ แล้วค่อยดูเฉลยกันครับ (คำตอบ พร้อมคำอธิบาย อยู่ด้านล่างครับ)

Read More »

One Response

Leave a Reply