ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (13 November 2015)

สวัสดีครับ

ก่อนจะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ อาจารย์ขอฝาก TOEIC Quiz ระดับ 750 PLUS+ จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ให้ทุกท่านได้ลองฝึกทำกันครับ สำหรับข้อนี้ หากได้รู้ถึงหลักของมันแล้ว เราจะสามารถตัด choices และเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วเป็นที่แน่นอนครับ (คำตอบ คำอธิบาย และหลักการ อยู่ข้างล่างนี้ครับ)

Try it before checking the answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

ทุกตัวเลือกในข้อนี้ล้วนมาจากคำว่า be โดยในบริบทของโจทย์ข้อนี้มีความหมายว่า “ถูก” หรือ “ได้รับการ” ครับ:
(A) be -> เป็นรูปแบบพื้นฐาน (base form / bare infinitive)
(B) are -> เป็นรูปแบบ present simple
(C) have been -> เป็นรูปแบบ present perfect
(D) will be -> เป็นรูปแบบ future simple


“คำตอบก็คือ (A) be”

ก่อนอื่น
A few flight attendants have requested that some loose bolts in the overhead bins _____ tightened.
นั้นมีความหมายว่า
“พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสองสามคนได้ร้องขอให้สลักเกลียวที่หลวมจำนวนหนึ่งในที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ _____ ขันให้แน่น”

ประโยคที่โจทย์ข้อนี้กำหนดให้มาอยู่ในรูปแบบ subjunctive ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้กับ verb (คำกริยา), noun (คำนาม) หรือ adjective (คำขยายคำนาม) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ การแนะนำ หรือความต้องการครับ

ตัวอย่างคำที่ต้องตามด้วย subjunctive ที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ:
1. Verbs เช่น advise, ask, command, demand, desire, insist, order, prefer, propose, recommend, request และ suggest
2. Nouns เช่น command, demand, order, proposal, recommendation, request และ suggestion
3. Adjectives เช่น adamant, advisable, anxious, best, crucial, desirable, determined, eager, essential, imperative, important, keen, necessary, unthinkable, urgent และ vital

ลักษณะเฉพาะของ subjunctive คือ verb ที่มาตามหลัง verb/noun/adjective ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปในข้างต้น ต้องเป็น base form of verb หรือรูปแบบพื้นฐานของกริยาเสมอ เราจะไม่เติม -s, -ed, -ing หรือผันเปลี่ยนรูปแบบของ verb ไม่ว่า subject (ประธาน) จะเป็นอะไรหรือมีจำนวนเท่าใดก็ตามครับ ดังนั้น ถ้าหากจะใช้คำในตระกูล be (is, am, are, was, were, been) เราต้องเขียน/พูดคำว่า be ทุกครั้งครับ

ในการใช้ verbs/nouns/adjectives เหล่านี้ มีโครงสร้างดังนี้ครับ: verb/noun/adjective + that + subject + base form of verb เช่น:
1. He suggests that she study hard now.
2. The team leader made a proposal that everyone be ready by 8 o’clock.
3. It was vital that they bring their homework to class.

สังเกตไหมครับว่า ในทั้งสามประโยคนี้ ตั้งแต่คำว่า that เป็นต้นไปจนจบประโยคนั้นเรียกว่า that clause ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายให้กับประโยคหลัก (He suggests, The team leader made a proposal และ It was vital) ครับ

ทีนี้ พอกลับมาดูประโยคในโจทย์ของเรา จะเห็นว่ามีคำว่า requested ซึ่งต้องการโครงสร้างที่เป็น subjunctive ครับ เพราะฉะนั้น (A) be คือตัวเลือกที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็น base form of verb เราก็จะได้ประโยค A few flight attendants have requested that some loose bolts in the overhead bins be tightened. นั่นเองครับ

“แม้ว่า subjunctive จะเป็นโครงสร้างที่อาจไม่ได้พบเห็นบ่อย แต่เราก็ควรทำความเข้าใจหลักการของมัน เพื่อให้ได้คะแนนข้อสอบ TOEIC (รวมไปถึงข้อสอบอื่น ๆ) ที่สูงขึ้นครับ”

Have a fun Friday!

– อ.ปริญญ์

จะใช้ “well” และ “good” ให้ถูกวิธีนั้นต้องทำอย่างไร – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

ถึงแม้ทั้งสองคำต่อไปนี้จะเป็นคำที่ทุกท่านคุ้นเคยดีและใช้กันบ่อย แต่

well และ good นั้นเป็นคนละ part of speech จึงมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกัน

เรามาลองศึกษาวิธีใช้ที่ถูกต้องไปพร้อม ๆ กับบรรยากาศและเสียงจาก Tower of London ครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (14 February 2016)

สวัสดีกันอีกครั้งในวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) ครับ TOEIC Quiz ในครั้งนี้เน้นด้าน vocabulary หรือ “คำศัพท์” ล้วน ๆ เพราะไม่มีตัวเลือกใดที่ทำให้ไวยากรณ์ของประโยคผิดครับ โดยอาจารย์ได้คัดจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาฝากทุก ๆ ท่านครับ ซึ่งหากได้ลองตอบและทำความเข้าใจมันแล้ว อาจารย์เชื่อว่า สามารถสอบ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (1 May 2018)

สวัสดีครับ

ในครั้งนี้ เราลองมาทำข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences กันครับ ข้อนี้จะเน้นเรื่องความหมายของคำศัพท์ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

The right answer will make most sense.

Read More »

Leave a Reply