ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (12 July 2015)

สวัสดีผู้อ่านทุก ๆ ท่านอีกครั้งในวันอาทิตย์ครับ

ในวันนี้อาจารย์มี TOEIC QUIZ 650 PLUS+ มาฝากทุกคนกันอีกครั้ง โดยคัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion หรือการเติมประโยคในเนื้อหาให้สมบูรณ์ครับ คนไหนอยากได้คะแนน 650 PLUS+ ต้องไม่พลาดข้อนี้นะครับ มาลองหาคำตอบ แล้วค่อยดูเฉลยกันครับ (คำตอบ พร้อมคำอธิบาย อยู่ด้านล่างครับ)

Enjoy!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

ก่อนอื่น เรามาดูความหมายของคำในแต่ละตัวเลือกกันก่อนครับ:
(A) tolerable -> สามารถยอมรับได้ อดทนได้
(B) liberal -> เป็นอิสระ เผื่อแผ่ ใจกว้าง มากมาย
(C) eligible -> มีสิทธิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม
(D) expressed -> สื่อสาร-แสดงออกทางความคิดหรือความรู้สึก


“And the correct answer to this question is ‘(C) eligible’.”

ทำไมพวกเราควรเลือก choice นี้? เหตุผลมีดังนี้ครับ

เรามาดูใจความโดยรวมของประโยคกันก่อนครับ
As an hourly employee working fewer than twenty hours per week, you will not be _____ to receive paid holidays, paid time off for illness or vacation, or other employee benefits.
“ในฐานะที่เป็นลูกจ้างรายชั่วโมงที่ทำงานน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณจะไม่ _____ ได้รับการจ่ายเงินให้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ การจ่ายเงินให้ในกรณีลาป่วยหรือลาพักร้อน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของลูกจ้าง”

สำหรับข้อนี้ ทุกตัวเลือกเป็น adjective หรือคำที่ใช้ขยายและให้ความหมายเพิ่มเติมแก่คำนาม (noun) ครับ

เมื่อนำแต่ละตัวเลือกมาลองแทนในช่องว่าง จะพบว่ามีเพียงแค่ (C) eligible เท่านั้นที่ฟังดูสมเหตุสมผลครับ

…กล่าวคือ “เนื่องจากเป็นลูกจ้างที่มีชั่วโมงการทำงานไม่ถึงเกณฑ์ จึงไม่มีสิทธิ์ (จาก “not be eligible”) ในการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากทางบริษัท” ครับ เพราะฉะนั้น ในโจทย์ประเภทนี้ เราต้องให้ความสำคัญกับใจความของเนื้อหาที่มาก่อนและตามหลังช่องว่าง (ที่เราต้องเลือกเติมคำตอบ) ครับ

“หากสามารถทำโจทย์ของ Part 6 รูปแบบนี้ได้ ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Part 5 ได้เช่นกันครับ”

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า กับโจทย์ TOEIC ที่ทั้งสนุก และน่าสนใจ สวัสดีครับ

Have a satisfying Sunday!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 January 2017)

สวัสดีครับ

วันนี้เราลองเปลี่ยนมาชมบรรยากาศจากประเทศ Iceland พร้อมกับ TOEIC Quiz ระดับ 700+ กันครับ โจทย์ครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences สำหรับข้อนี้ ขอฝากทุกท่านพิจารณาความหมายของคำให้ดีก่อนเลือกคำตอบครับ (อย่าเผลอจำสลับกันนะครับ) มาลองติดตามไปด้วยกันครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

Enjoy the video!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (17 April 2017)

สวัสดีครับ

อาจารย์ขอฝาก TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับคะแนน 700+ ครับ พร้อมกับ video จาก Royal Air Force Museum London ทุกท่านสามารถติดตามชมไปพร้อม ๆ กันได้เลยครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

I hope you’ll find the video beneficial!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 June 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองตอบคำถามภาษาอังกฤษข้อนี้กันครับ ซึ่งจะทดสอบด้านการทำความเข้าใจความหมายและ vocabulary รวมไปถึง grammar เล็กน้อยครับ ในครั้งนี้ คำถามมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับผม ทุกท่านคิดว่าคำตอบคือข้อไหนครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which answer is correct?

Read More »

Leave a Reply