ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (11 May 2016)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

พบกันอีกครั้งกับ TOEIC Quiz ครับ รอบนี้อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ที่มีความท้าทายอยู่ที่ระดับคะแนน TOEIC 700 PLUS+ ครับ (คำตอบกับคำอธิบาย อาจารย์ได้เขียนไว้ด้านล่างนี้ครับ)

Have a go—I’m sure you can do it!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“(C) given เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ”

โดยประโยคนี้
That’s not surprising _____ the demand we have seen from manufacturers.
เราแปลได้ว่า
“นั่นมันไม่น่าแปลกใจ/ประหลาดใจเลย _____ ความต้องการที่เราได้เห็นจากผู้ผลิต”

สำหรับคำถามข้อนี้ แต่ละตัวเลือกมาจากคำว่า give ที่แปลว่า “ให้” ครับ

สิ่งที่น่าสังเกตของข้อนี้คือ ประโยคที่ให้มาประกอบไปด้วยสองประโยคย่อย คือ That’s not surprising. และ The demand we have seen from manufacturers. เพราะฉะนั้น เราต้องเติมคำที่ใช้เชื่อมประโยคได้ลงในช่องว่างครับ

ที่เราเลือกตอบ (C) given ก็เพราะที่จริงแล้วคำนี้สามารถใช้ได้ในรูปแบบ preposition (คำบุพบท) ซึ่งจะให้ความหมายว่า:
– “เมื่อพิจารณาถึง (บางสิ่งบางอย่าง)”
– “เมื่อทราบ/รู้เกี่ยวกับ (บางสิ่งบางอย่าง)” หรือ
– “เพราะ (บางสิ่งบางอย่าง)”

ดังนั้น ลักษณะการใช้จะคล้าย ๆ กับ because of และ due to นั่นก็คือต้องตามด้วย noun (คำนาม) หรือ noun phrase (กลุ่มคำนาม) เสมอ ในโจทย์ข้อนี้ เมื่อนำมาใส่ในช่องว่าง given จะถูกตามด้วย the demand ซึ่ง demand เป็น noun จึงสามารถเชื่อมประโยคได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ครับ โดยที่ we have seen from manufacturers ถือว่าเป็นส่วนขยายของ demand ครับ เพราะโครงสร้างที่แท้จริงคือ the demand that we have seen from manufacturers เพียงแต่เราสามารถละเว้นคำว่า that ได้ครับ

ส่วน choices อื่น ๆ (A) give, (B) giving และ (D) to give นั้นล้วนแต่เป็น verb (คำกริยา) และสำหรับ give และ giving สามารถเป็น noun ได้ในบางกรณีเช่นกัน ซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่ใช้ทั้ง verb และ noun ในการเชื่อมประโยค จึงต้องตัดตัวเลือกเหล่านี้ทิ้งครับ

“อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สะกดเหมือนกัน แต่เป็นได้มากกว่าหนึ่ง part of speech ครับ”

Have a good midweek!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (1 August 2016)

สวัสดีครับทุกท่าน

ใน TOEIC Quiz ประจำวันนี้ เป็นประโยคที่มีรูปแบบเหมือนกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยจะทดสอบท่านเรื่อง preposition หรือคำบุพบทครับ หากท่านใดสามารถตอบข้อนี้ได้หรือได้อ่านคำอธิบายจนเข้าใจแล้ว อาจารย์เชื่อว่ารอลุ้นคะแนน TOEIC ที่ 650 PLUS+ ได้เลยครับ (คำตอบ-คำอธิบายศึกษาได้ตรงด้านล่างนี้ครับ)

Which preposition should be used here!?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (9 September 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองเลือกคำที่เหมาะกับช่องว่างในประโยคนี้ (ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences) กันครับ โดยควรพิจารณาทั้งด้านความหมายและไวยากรณ์ครับ คิดว่าน่าจะตอบ choice ใดครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which one will you choose?

Read More »

คุณกำลังใช้ “at all” ผิดวิธี – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ หลายท่าน ๆ น่าจะคุ้นเคยหรือเคยเห็นคำว่า at all แต่ทราบหรือไม่ ท่านอาจกำลังใช้ at all ผิดวิธี วันนี้ อาจารย์ขอฝากแนวทางใช้คำนี้ให้ถูกต้องครับ

Read More »

Leave a Reply