ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (1 April 2016)

สวัสดีในวันแรกของเดือนเมษายนครับ

TOEIC Quiz ที่อาจารย์ขอฝากทุกท่านในวันนี้ นำมาจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ สำหรับข้อนี้ หากได้ลองทำความคุ้นเคยกับมันแล้ว อาจารย์เชื่อว่า TOEIC คะแนน 700 PLUS+ ไม่ยากเกินไปแน่นอนครับ (ลองอ่านคำตอบและคำอธิบายได้ข้างล่างนี้ครับ)

Consider all choices carefully! (Before you ask, there’s nothing tricky about this blog post—I know today is April Fools’ Day. Ha!)


EXPLANATION AND ANSWER … >>

เมื่ออ่านผ่าน ๆ อาจดูเหมือนว่าทุกตัวเลือกเกี่ยวกับคำว่า “ใช้” แต่ที่จริงแล้วมีความหมายกว้างขวางกว่านั้นครับ:
(A) am used -> ถูกใช้
(B) am used to -> เคยชิน / ถูกใช้
(C) use to -> ปกติต้องใช้ในรูปแบบ use something to do something แปลว่า “ใช้บางสิ่งบางอย่างเพื่อกระทำอีกสิ่งหนึ่ง”
(D) used to -> เคย


“เฉลยของข้อนี้คือ (D) used to ครับ”

เรามาดูประโยคที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนครับ
I _____ work at my parents’ fruit stand, where I first became familiar with the food industry.
มีความหมายว่า
“ฉัน _____ ทำงานที่แผงขายผลไม้ของพ่อแม่ของฉัน ซึ่งเป็นที่ที่ฉันได้รู้จักกับอุตสาหกรรมอาหารเป็นครั้งแรก”

อย่างที่ได้กล่าวในข้างต้น คำว่า use มีได้หลายความหมาย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคำที่ใช้ควบไปด้วยครับ

ตัวเลือกแรก (A) am used เป็น verb (คำกริยา) ในรูปแบบ passive voice (ถูกกระทำ) แต่เราไม่ตอบข้อนี้เนื่องจากขาดคำเชื่อมครับ (โดยปกติมักตามด้วย by หรือ to)

ส่วน (B) am used to ไม่ถูกต้อง เพราะถึงแม้จะไม่ขาดคำว่า to ลงท้ายแล้ว แต่หากนำไปแทนในช่องว่าง จะไม่สมเหตุสมผล ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ครับ:
1. ถ้าใช้เป็น adjective (คำคุณศัพท์) ที่ให้ความหมายว่า “เคยชิน” -> จำเป็นต้องใช้โครงสร้าง used to (doing) something แสดงว่าต้องการ verb ในรูปแบบ present participle (v.ing) แต่ verb ที่มาต่อจากช่องว่างคือ work ซึ่งในที่นี้เป็น base form of verb (รูปแบบพื้นฐานของคำกริยา) จึงใช้เติม choice นี้ไม่ได้ครับ
2. หากใช้เป็น verb ในรูปแบบ passive voice ที่แปลว่า “ถูกใช้” -> ต้องตามด้วย base form of verb ซึ่ง work ก็อยู่ในรูปแบบดังกล่าว แต่หากเราอ่านประโยคต่อจะพบคำว่า became ซึ่งเป็น past tense แสดงว่าเป็นการเล่าถึงเหตุการในอดีต จึงไม่สัมพันธ์กับคำว่า am ในตัวเลือกซึ่งเป็น present tense ครับ

สำหรับ (C) use to (เป็น verb) อาจารย์ได้อธิบายไปส่วนหนึ่งแล้ว คือต้องใช้กับโครงสร้าง use something to do something (ใช้บางสิ่งบางอย่างเพื่อกระทำอีกสิ่งหนึ่ง) แต่ choice นี้ขาด something (บางสิ่งบางอย่าง) ระหว่างคำว่า use และ to เราจึงตัดข้อนี้ออกได้ทันทีครับ

ก็จะเหลือเพียงแค่ (D) used to ซึ่งเป็น modal verb (คำกริยาช่วยประเภทที่ต้องตามด้วย base form of verb เสมอ) เนื่องจากคำที่มาหลังจากนั้นคือ work ซึ่งเป็น base form of verb เราเลยสามารถนำมาเติมในช่องว่างได้ เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

“ทุกครั้งที่เจอโจทย์ที่ตัวเลือกมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้ อาจารย์ขอฝากทุกท่านสังเกตให้ดี ว่าคำเหล่านั้นให้ความหมายเหมือนหรือต่างกันครับ”

See you in the next post!

– อ.ปริญญ์

Share this post

Share this post

จะใช้ “get” กับ “go” อย่างไร เมื่อพูดถึงการเคลื่อนที่

สวัสดีครับ

สองคำต่อไปนี้ ทั้งความหมายและการสะกดอาจดูคล้ายคลึงกันมาก แต่ท่านอาจเคยมีคำถามว่า แท้จริงแล้ว

เมื่อใช้กับการเคลื่อนไหว get และ go สื่อไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

เรามาศึกษารายละเอียดของประเด็นนี้กันครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (21 January 2017)

สวัสดีครับ

วันนี้อาจารย์ขอฝาก TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ข้อนี้มีระดับคะแนน TOEIC 700 PLUS+ ครับ (มีคำตอบ-คำอธิบายด้านล่างนี้ครับ)

Think about the part of speech!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 July 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับโจทย์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้เน้นทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ (vocabulary) เป็นหลักครับ โดยมีรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

I’m sure you’ll select the right answer!

Read More »

Leave a Reply