ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

3 ขั้นตอนสู่การใช้ “not” และ “no” อย่างแม่นยำ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

ในวันนี้ เรามาดูคำสั้น ๆ ที่พบได้บ่อย ๆ กันครับ อย่าง

not กับ no ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยทุกครั้งที่จะใช้

อาจารย์ขอฝากแนวทางในการแยกแยะและใช้สองคำนี้ให้ถูกต้องครับ

Not และ no เป็นคำที่แสดงถึงการปฏิเสธทั้งคู่ แต่หลักการใช้จะแตกต่างกัน ดังนี้ครับ:

1. คำว่า not เราใช้ในการเปลี่ยนคำ สำนวน หรือประโยคให้เป็นเชิงปฏิเสธ (negative) ครับ เช่น:
Not surprisingly, I failed the test.
– The children went to school, but not the parents.
– I have not had lunch yet.

2. เราใช้ no นำหน้า noun (คำนาม), gerund (verb [คำกริยา] + ing ที่ทำหน้าที่เป็น noun) หรือ noun phrase (กลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็น noun) เพื่อสื่อว่า “ไม่มี” ครับ เช่น:
No employees came to work today.
No swimming in the lake
– There are no award-winning books on the shelf.

3. ในบางครั้ง ประโยคที่มีโครงสร้าง no + noun (ตามที่ได้กล่าวไปในข้อ 2.) และ verb + not อาจมีความหมายคล้ายกัน แต่โครงสร้างที่มี no จะ “หนักแน่น” หรือ “เด่นชัด” มากกว่าครับ เช่น:
– There wasn’t any money in the bag.
– There was no money in the bag. (ผู้อ่านหรือผู้ฟังประโยคนี้จะรู้สึกว่ามัน “หนักแน่น” หรือ “เด่นชัด” กว่าประโยคก่อนหน้าครับ)

เคล็ดลับในการแยกแยะวิธีใช้ not กับ no มีเพียงเท่านี้ครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credits:
VisualHunt.com
p!o / CC BY-NC-ND
aisletwentytwo / CC BY

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ฉีดแอลกอฮอล์ทั่วร่างกายสามารถฆ่า Coronavirus ได้หรือไม่

all over – ทั่วทั้ง appropriate – เหมาะสม be aware – รู้ไว้ว่า / ระวัง disinfect – ฆ่าเชื้อ harmful – เป็นอันตราย mucous membrane – เยื่อเมือก recommendation –

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (7 August 2018)

สวัสดีครับ

คำถามภาษาอังกฤษในวันนี้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยทุกท่านสามารถใช้การเข้าใจความหมายของประโยคหรือความรู้หลักไวยากรณ์ (grammar) ในการหาคำตอบได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

There is more than one way to find the answer!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 October 2016)

สวัสดีครับ

หลังจากที่ไม่ได้พบกันสักพักกับ Today’s TOEIC Quiz วันนี้อาจารย์ได้นำโจทย์ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาฝากผู้อ่านทุกท่านกันอีกข้อ โดยมีความยากเทียบระดับ TOEIC 650 PLUS+ ครับ ในการเลือก choice ข้อนี้ อย่าลืมสังเกตเรื่องคำที่นำหน้าและตามหลังช่องว่างให้ดีนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Have a look and do your best!

Read More »

One Response

Leave a Reply