ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

4 ขั้นตอนที่จะทำให้คุณไม่มีทางใช้ “neither” ผิดอีกเลย – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

คำว่า either กับ neither เป็นสิ่งตรงข้ามกัน คำว่า either ทุกท่านอาจได้ใช้อย่างประจำและแม่นยำอยู่แล้ว

แต่ทำอย่างไร ถึงจะใช้ neither ได้ถูกต้องทุกครั้ง

เรามาดูกันดีกว่า ว่ามีวิธีอย่างไรบ้างครับ

คำว่า neither มีความหมายว่า “ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง / ไม่ใช่สิ่งแรกและไม่ใช่สิ่งที่สอง” มีหลักการใช้ดังนี้ครับ:

1. เราใช้ neither + คำนามเอกพจน์ (singular noun) ครับ เช่น:
– A: Can I call you on Friday or Saturday?
B: I’m afraid neither day is convenient for me.
– A: Is the answer to this question B or C?
B: I think neither choice is correct.

2. แต่เราใช้ neither of + รูปแบบพหูพจน์ (plural) โดยหากเป็นคำนามพหูพจน์ (plural noun) ปกติจะใช้กับคำนำหน้าคำนาม (determiner เช่น the, my, their, these) ด้วยครับ ส่วนถ้าเป็นสรรพนามพหูพจน์ (plural pronoun) ก็ไม่ต้องมี determiner เช่น:
Neither of the students failed the test.
Neither of us liked the film.

ในการใช้แบบเป็นทางการ (formal) โครงสร้างนี้จะใช้คู่กับคำกริยาเอกพจน์ (singular verb) แต่ในรูปแบบไม่เป็นทางการ (informal) หากจะใช้กับคำกริยาพหูพจน์ (plural verb) ก็ได้เช่นกันครับ เช่น:
– Neither of the trees is green. (formal)
– Neither of the trees are green. (informal)

3. นอกจากนี้ สามารถใช้ neither โดด ๆ ด้วยตัวของมันเองก็ได้ครับ หากความหมายที่จะสื่อมันชัดเจน เช่น:
– A: Which of these two dishes would you like to order?
B: Neither.
– A: Red or blue?
B: Neither.

4. ในการออกเสียงคำ ๆ นี้ มีลักษณะดังนี้ครับ:
– ใน British English สามารถใช้ได้ทั้ง /ˈnaɪðə(r)/ (คล้องจองกับคำว่า my) และ /ˈniːðə(r)/ (คล้องจองกับคำว่า me) ครับ
– ส่วน American English มักจะใช้ /ˈniːðə(r)/ (คล้องจองกับคำว่า me) ครับ

อาจารย์ขอฝากวิธีการใช้ neither ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ หลาย ๆ ท่านอาจสงสัย “แล้ว neither…nor ล่ะ” สำหรับหัวข้อดังกล่าว ขอเก็บไว้ครั้งหน้าครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credits:
Pedro Vezini / CC BY-NC-SA
voithite / CC BY-NC-ND
davidyuweb / CC BY-NC-ND

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (23 April 2018)

สวัสดีครับ

คำถามจากข้อสอบ TOEIC ในวันนี้ มาจาก Part 5: Incomplete Sentences ครับ ในครั้งนี้ อาจารย์ขอฝากให้ทุกท่านระวังเรื่องคำเชื่อมครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What’s the correct answer?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 December 2015)

สวัสดีอีกครั้งครับ ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ TOEIC Quiz ประจำสัปดาห์ อาจารย์ขอนำโจทย์ระดับ 650 PLUS+ จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาให้ลองทำครับ หากท่านใดได้อ่านเกี่ยวกับ TOEIC Quiz ครั้งก่อนหน้านี้มาแล้ว จะสามารถนำกลยุทธ์จาก post ดังกล่าวมาช่วยในครั้งนี้ได้ครับ (หลังลองตอบกันแล้ว อาจารย์มีคำตอบและคำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ) Have

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 November 2018)

สวัสดีครับ

ครั้งนี้อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองทำโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดเหมาะกับช่องว่างที่สุดครับ อย่าลืมสังเกตคำที่มาก่อนช่องว่างด้วยเพราะมันสามารถช่วยตัดตัวเลือกได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which word best follows the superlative adjective in this sentence?

Read More »

Leave a Reply