ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

4 วิธีนี้จะทำให้คุณใช้ “neither…nor” ได้อย่างมั่นใจ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับวิธีใช้ neither แล้ว อาจารย์เชื่อว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงนึกถึงคำว่า nor ด้วย

แล้ว neither…nor ล่ะใช้อย่างไร

วันนี้ อาจารย์มีเคล็ดลับมาฝากครับ

Neither…nor มีความหมายเหมือนกันกับ neither ซึ่งก็คือ “ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง / ไม่ใช่สิ่งแรกและไม่ใช่สิ่งที่สอง” แต่มีวิธีใช้แตกต่างกันเล็กน้อยครับ:

1. โครงสร้าง neither…nor ใช้เชื่อมสองความคิดที่เป็นเชิงปฏิเสธหรือลบทั้งคู่ แต่จะค่อนข้างเป็นทางการครับ เช่น:
– They neither eat healthily nor exercise. (ถ้าเป็นภาษาทั่วไปจะกล่าวว่า They don’t eat healthily or exercise.)
– The instruction was neither clearly written nor easily understood. (ในภาษาทั่วไปจะใช้ The instruction wasn’t clearly written or easily understood.)

2. บางครั้งเราอาจใช้ neither…nor เชื่อมมากกว่าสองความคิดครับ เช่น:
– They neither looked, spoke, nor interacted with the crowd.
– The weather was neither cool, cloudy, nor windy.

3. ในการใช้โครงสร้าง neither…nor เราจะไม่เริ่มต้นประโยคที่สมบูรณ์ (complete sentence / independent clause) ด้วย neither ครับ เช่น:
– There are neither people nor animals here. (เราไม่ใช้ Neither there are people nor animals here. )
– I can neither confirm nor deny the story. (ไม่ใช่ Neither I can confirm nor deny the story. )

4. เมื่อใช้ neither…nor เชื่อมประธานที่เป็นเอกพจน์ (singular subject) โดยปกติจะใช้กับคำกริยาเอกพจน์ (singular verb) ส่วนคำกริยาพหูพจน์ (plural verb) ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่จะมีความเป็นทางการน้อยกว่าครับ เช่น:
– Neither Michael nor Michelle was at home. (เป็นทางการ—formal)
– Neither Michael nor Michelle were at home. (เป็นทางการน้อยกว่า—less formal)

หลักการใช้ neither…nor มีเพียงเท่านี้นะครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credits:
Arenamontanus / CC BY
VisualHunt.com

เราใช้ “altogether” กับ “all together” แทนที่กันได้ไหม

สวัสดีครับ

ใน blog ครั้งนี้ อาจารย์ขอยกตัวอย่างสองคำที่สะกดคล้ายคลึงกันมากครับ ว่าแต่

altogether และ all together นั้นใช้ได้เหมือนกันหรือไม่

เรามาไขข้อสงสัยนี้ไปด้วยกันครับ

Read More »

ความแตกต่างและเทคนิคการใช้ “because” และ “because of”

สวัสดีกันอีกครั้งครับ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับบทความแบ่งปันเคล็ดลับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) ครับ ในวันนี้ เราจะมาทำความเข้าใจการใช้ because และ because of ครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (19 July 2016)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์เสมือนข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ สำหรับ TOEIC Quiz ครั้งนี้ มีระดับอยู่ที่ 650 PLUS+ และเน้นเรื่องการใช้ pronouns ครับ (อ่านคำตอบและคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ) Let’s gauge your pronoun knowledge!

Read More »

Leave a Reply