ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ความแตกต่างและเทคนิคการใช้ “because” และ “because of”

สวัสดีกันอีกครั้งครับ

ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับบทความแบ่งปันเคล็ดลับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) ครับ

ในวันนี้ เราจะมาทำความเข้าใจการใช้ because และ because of ครับ


แน่นอนว่า ทั้ง because และ because of มีความหมายคือ “เพราะว่า” หรือ “เนื่องจาก” ครับ แต่จะใช้ในต่างสถานการณ์กันครับ ดังนี้:

1. because เป็น conjunction (คำเชื่อม) ต้องใช้นำหน้า clause (อนุประโยค) ที่มีทั้ง subject (ประธาน) และ verb (คำกริยา) ครับ ส่วน because of เป็น preposition (คำบุพบท) ต้องใช้นำหน้า noun (คำนาม), noun group (กลุ่มคำนาม) หรือ pronoun (คำสรรพนาม) ครับ เช่น:
– We are happy because we got high TOEIC scores. (ตรงนี้ใช้ because เพราะ we เป็น subject และ got เป็น verb ครับ)
– We are happy because of our high TOEIC scores. (ส่วนตรงนี้ใช้ because of เพราะ our high TOEIC scores เป็น noun group ครับ)

2. เราสามารถใส่ clause ที่ขึ้นต้นด้วย because ไว้หน้าหรือหลัง main clause (ประโยคหลัก) ได้ครับ เช่น:
– We are happy because we got high TOEIC scores.
Because we got high TOEIC scores, we are happy.

3. ในบางกรณี สามารถใช้ clause ที่ขึ้นต้นด้วย because โดยไม่ต้องมี main clause ได้ โดยเฉพาะเวลาเราตอบคำถามหรือกำลังลังเลครับ เช่น:
– A: Why aren’t you coming?
B: Because I am busy.
– I don’t think I will come. … Because I feel tired.

4. บ่อยครั้งในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ จะมีการใช้โครงสร้าง just because … (it) doesn’t mean … ครับ เช่น:
Just because I am young, (it) doesn’t mean I have no experience. (เพียงเพราะว่าฉันยังอายุน้อย นั่นไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีประสบการณ์)

และนั่นก็คือหลักการใช้ because กับ because of ครับ ซึ่งอาจารย์หวังว่าความรู้นี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรืออยากให้อธิบายหลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (8 February 2016)

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันตรุษจีนนี้ อาจารย์ขอนำ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาแชร์ให้ลองฝึกทำครับ ครั้งนี้ คำถามอยู่ในระดับ 750 PLUS+ เพราะฉะนั้น ฝากทุกคนทำความเข้าใจประโยคให้ดี และระวัง choice หลอกนะครับ (อาจารย์ได้เตรียมคำตอบ-คำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ) Look

Read More »

“besides”, “except” และ “apart from” เมื่อใดใช้เหมือนกัน เมื่อใดใช้ต่างกัน – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ สามคำใน English Tip ครั้งนี้ เพียงแค่มองผ่าน ๆ ก็จะทราบว่ามีความหมายคนละอย่างกัน แต่ที่จริงแล้ว ก็มีบางบริบทที่มันเหมือนกันครับ แต่ผู้อ่านทุกท่านคิดว่า อะไรตัดสินให้ besides, except และ apart from มีความหมายเหมือนหรือต่างกัน อาจารย์ขอฝากแนวทางให้ โดยแยกออกเป็นสี่ข้อครับ

Read More »

เคล็ดลับการใช้ “so-and-so” และ “so-so” อย่างไม่สับสน – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ สำหรับ post ครั้งนี้ อาจารย์ขอฝากคำสองคำ ที่หากท่านเห็นแล้ว อาจตั้งข้อสงสัยว่า จะแยกแยะการใช้ so-and-so และ so-so ได้อย่างไร
เรามาลองดูวิธีการกันครับ

Read More »

Leave a Reply