ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณกำลังใช้ “at all” ผิดวิธี – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

หลายท่าน ๆ น่าจะคุ้นเคยหรือเคยเห็นคำว่า at all แต่ทราบหรือไม่

ท่านอาจกำลังใช้ at all ผิดวิธี

วันนี้ อาจารย์ขอฝากแนวทางใช้คำนี้ให้ถูกต้องครับ

คำว่า at all สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้คร่าว ๆ ว่า “เลย” และมีวิธีใช้ดังนี้ครับ:

1. เราใช้ at all กับประโยคเชิงลบ/เชิงปฏิเสธ (negative sentence) เพื่อเน้นย้ำข้อความเชิงลบครับ เช่น:
– I have no free time at all.
– The food was hardly touched at all.
– The trains seldom arrive on time at all.
– I wonder if they found anything at all.

แต่จะไม่ใช้กับประโยคเชิงบวก (affirmative sentence) ครับ เช่น:
– I am very happy at all.
– The diseases have been eradicated at all.

2. เราสามารถใช้ at all เพื่อเน้นย้ำคำถาม (ความหมายประมาณว่า “เลยบ้างไหม”) ได้เหมือนกันครับ เช่น:
– Do you play badminton at all?
– Have you ever tried Thai food at all?
– Is she going to come at all?

3. ส่วน not at all นั้น ใช้ในการตอบ (แบบค่อนข้างเป็นทางการ) เวลามีคนกล่าว Thank you. หรือ Do you mind if…? กับเราครับ เช่น:
– A: Thank you for helping me with my homework.
B: Not at all.
– A: Do you mind if I turn on the fan?
B: Not at all.

สำหรับหลักการใช้คำว่า at all มีเพียงเท่านี้ครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credits:
UweBKK / CC BY-NC-SA
VisualHunt.com
Vincent Lee / CC BY-NC-SA

Share this post

Share this post

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (17 April 2017)

สวัสดีครับ

อาจารย์ขอฝาก TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับคะแนน 700+ ครับ พร้อมกับ video จาก Royal Air Force Museum London ทุกท่านสามารถติดตามชมไปพร้อม ๆ กันได้เลยครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

I hope you’ll find the video beneficial!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (8 May 2018)

สวัสดีครับ

วันนี้ อาจารย์ขอฝากคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ ซึ่งเราต้องพิจารณาทั้งตัวคำศัพท์เองและบริบทของเนื้อหาที่ให้มาครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Consider both sentences and I’m sure you’ll easily find the answer!

Read More »

เคล็ดลับการใช้ Suffixes (คำลงท้ายคำ) – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีวันอาทิตย์สมาชิกทุก ๆ คนครับ วันนี้อาจารย์อยากจะขอแชร์ TOEIC tip เล็ก ๆ เรื่อง “suffixes (คำลงท้ายคำ)” ไว้ช่วยให้หลาย ๆ คนตัด choices ในข้อสอบ และแยกประเภทของคำได้เร็วขึ้นครับ

Read More »

Leave a Reply