แนะนำตัว

– ชื่อ: คุณสุภาพร
– การศึกษา/การทำงาน: ทำงานบริษัทเอกชน
– ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไป: เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงาน
– เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: ดูตัวอย่างการสอนในเฟสบุค

Full Story

หลักสูตรที่สมัครเรียน

หลักสูตร “Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน)”

ทำไมถึงไว้ใจ/เลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar กับ อ.ปริญญ์

ดูตัวอย่างการสอนในเฟสบุค

การอธิบายของ อ.ปริญญ์ ในส่วนใด ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้น

อาจารย์อธิบายละเอียดและเข้าใจง่ายค่ะ

ประทับใจ/เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ

Present simple

จะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงาน

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรเรียนกับ อ.ปริญญ์ ว่าอย่างไร

อาจารย์สอนเข้าใจดีค่ะ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์ทำหลักสูตรออกมาเยอะ ๆ นะคะ

“ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน เข้าใจง่าย”
ออกแบบหลักสูตร และสอนโดย อ.ปริญญ์ PrinEnglish เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม