แนะนำตัว

– ชื่อ: คุณวิศุทธิ์
– การศึกษา/การทำงาน: เภสัชกร
– ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: สมัครงานบริษัทยา
– เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: โปรไฟล์ของอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ

Full Story

หลักสูตรที่สมัครเรียน
หลักสูตร “ปูทุกพื้นฐาน ทุก Parts เพื่อเข้าสอบ TOEIC”

ทำไมถึงไว้ใจ/เลือกเรียนหลักสูตร TOEIC กับ อ.ปริญญ์
โปรไฟล์ของอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ

การอธิบายของ อ.ปริญญ์ ในส่วนใด ทำให้ท่านเข้าใจข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น
การได้สอนและทำข้อสอบไปด้วย

ประทับใจ/เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ
Trick ในการข้อสอบเร็วขึ้นและถูกต้อง

จะนำคะแนน TOEIC ไปทำสิ่งใดต่อ
สมัครงานบริษัทยา

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรเรียนกับ อ.ปริญญ์ ว่าอย่างไร
อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย และมี trick ในการทำข้อสอบ ทำให้คะแนนสอบเพิ่มขึ้น และสามารถเรียนได้สะดวกผ่านทาง online

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)
ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ ทำให้ผมกลับมาชอบและรักภาษาอังกฤษอีกครั้งครับ

“ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน เข้าใจง่าย”
ออกแบบหลักสูตร และสอนโดย อ.ปริญญ์ PrinEnglish เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม