แนะนำตัว

– ชื่อ: คุณนฤกรณ์
– การศึกษา/การทำงาน: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: ทำงานและเรียนต่อ
– เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: เชื่อในคำพูดแบบมีหลักการของอาจารย์ และคำพูดที่ดูใจเย็นและค่อยเป็นค่อยไปของอาจารย์ปริญญ์

Full Story

หลักสูตรที่สมัครเรียน
หลักสูตร “ปูทุกพื้นฐาน ทุก Parts เพื่อเข้าสอบ TOEIC”

ทำไมถึงไว้ใจ/เลือกเรียนหลักสูตร TOEIC กับ อ.ปริญญ์
เชื่อในคำพูดแบบมีหลักการของอาจารย์ และคำพูดที่ดูใจเย็นและค่อยเป็นค่อยไปของอาจารย์ปริญญ์

การอธิบายของ อ.ปริญญ์ ในส่วนใด ทำให้ท่านเข้าใจข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น
ส่วนการฟัง ทำให้ผมมั่นใจขึ้น เพราะอาจารย์พาทำข้อสอบไปด้วย ทำให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยของตัวเอง

ประทับใจ/เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ
ประทับใจตอนทำการอ่านที่เป็นข้อความยาว ทำให้เห็นโครงสร้างมากขึ้น

จะนำคะแนน TOEIC ไปทำสิ่งใดต่อ
ทำงานและเรียนต่อ

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรเรียนกับ อ.ปริญญ์ ว่าอย่างไร
สำหรับคนที่ไม่กล้าลุยเดี่ยวเพราะกลัวภาษาอังกฤษ สามารถมาลงได้ เพราะมันทำให้กล้ามากขึ้น

“ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน เข้าใจง่าย”
ออกแบบหลักสูตร และสอนโดย อ.ปริญญ์ PrinEnglish เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม