แนะนำตัว

– ชื่อ: คุณชนากานต์
– การศึกษา/การทำงาน: ทำงานเป็นแคชเชียร์
– ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไป: สอบโทอิค
– เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: ลดราคา เรียนออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องไปไกล

Full Story

หลักสูตรที่สมัครเรียน

หลักสูตร “Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน)

ทำไมถึงไว้ใจ/เลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar กับ อ.ปริญญ์

ลดราคา เรียนออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องไปไกล

การอธิบายของ อ.ปริญญ์ ในส่วนใด ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้น

สอนแบบเข้มข้น รวดเร็วดี การใช้งานไวยากรณ์และเฉลยแบบฝึกหัดอธิบายชัดเจน

ประทับใจ/เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ

ใช่ สะดวกและรวดเร็วดี

จะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใด

สอบโทอิค

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรเรียนกับ อ.ปริญญ์ ว่าอย่างไร

สอนดี เนื้อหาเน้น ๆ รวดเร็ว เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เฉลยอธิบายทุกข้อ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อยากเรียนโทเฟล ถ้าอาจารย์โฆษณาในยูทูปคนจะรู้จักโรงเรียนมากขึ้น

“ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน เข้าใจง่าย”
ออกแบบหลักสูตร และสอนโดย อ.ปริญญ์ PrinEnglish เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม