E-Book คำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย 400+ คำ ท่องก่อนสอบ-เรียนควบคู่-เพิ่มศัพท์ใหม่

สำหรับผู้เรียนหลักสูตรตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts
 • E-Book นี้ได้รวบรวมทางลัดในการเรียนรู้คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยในข้อสอบ TOEIC กว่า 400 คำ
 • สำหรับการทบทวนและทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ เพื่อทำข้อสอบจริงอย่างแม่นยำ แต่ใช้เวลาน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • คัดกรองและคัดสรรคำศัพท์ ความหมาย และมีประโยคตัวอย่าง โดยตรงจากประสบการณ์ผู้เขียนคะแนนสอบ TOEIC 990/990
 • คำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้ ยังสามารถนำไปใช้ได้ในอีกหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ หรือการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์

กรุณากรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ตรงกับที่ท่านได้กรอกตอนสมัครเรียน
กรุณา upload รูปภาพขนาด 640 x 640 px หรือใหญ่กว่า

ขอบคุณสำหรับการกรอกแบบฟอร์มและร่วมแชร์ประสบการณ์สนุก ๆ ไปกับ PrinEnglish ครับ

Link สำหรับ download E-Book นี้ จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านได้กรอกไว้ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านดำเนินการส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยครับ

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts เท่านั้น
 • กรุณาเข้าเรียนหลักสูตรไปสักระยะก่อนทำการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อที่จะสามารถแชร์ประสบการณ์ได้อย่างสมบูรณ์
 • กรุณากรอกชื่อ email และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ให้ตรงกับข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ตอนสมัครเรียน
 • Link สำหรับ download E-Book (E-Book คำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย 400+ คำ) นี้ จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านได้กรอกไว้ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านดำเนินการส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย
 • ผู้เรียนยินยอมที่จะให้ PrinEnglish สามารถใช้ชื่อ ข้อความ และรูปภาพของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่อทางสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผย email และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านโดยเด็ดขาด
 • การพิจารณาและคำตัดสินของ PrinEnglish ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • PrinEnglish สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขทุกประการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Link สำหรับ download E-Book นี้ จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านได้กรอกไว้ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านดำเนินการส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณสำหรับการกรอกแบบฟอร์มและร่วมแชร์ประสบการณ์สนุก ๆ ไปกับ PrinEnglish ครับ