คุณสุภาพร

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณสุภาพร - การศึกษา/การทำงาน: ทำงานบริษัทเอกชน - ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไป: เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงาน - เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: …

คุณวิศุทธิ์

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณวิศุทธิ์ - การศึกษา/การทำงาน: เภสัชกร - ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: สมัครงานบริษัทยา - เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ …

คุณนฤกรณ์

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณนฤกรณ์ - การศึกษา/การทำงาน: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: ทำงานและเรียนต่อ - เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ …

คุณ Jiraphat

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณ Jiraphat - การศึกษา/การทำงาน: นิติศาสตร์ - ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: ไปสอบเพื่อประกอบอาชีพนักบินครับ - …

คุณภัทรวรรณ

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณภัทรวรรณ - การศึกษา/การทำงาน: เจ้าหน้าที่บัญชี - ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: สมัครงานในตำแหน่งใหม่ ๆ …

คุณภาณุพงศ์

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณภาณุพงศ์ - การศึกษา/การทำงาน: ด้านวิศวกรรมเครื่องกล - ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: ไปใช้สมัครงานครับ เดี่ยวนี้ที่ไหน ๆ …

คุณสุภาพร

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณสุภาพร - การศึกษา/การทำงาน: ทำงานบริษัทเอกชน - ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไป: เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงาน - เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: …

คุณวิศุทธิ์

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณวิศุทธิ์ - การศึกษา/การทำงาน: เภสัชกร - ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: สมัครงานบริษัทยา - เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ …

คุณนฤกรณ์

แนะนำตัว - ชื่อ: คุณนฤกรณ์ - การศึกษา/การทำงาน: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: ทำงานและเรียนต่อ - เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ …