ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณธีราวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

การฟัง-พูด

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

การฟัง อาจารย์แนะนำการฟังที่ถูกต้อง ผ่านบทสัมภาษณ์ และข่าวต่างประเทศ เพราะการฟังเพลงหรือหนัง ทำให้การฟังจะเพี้ยนไปจากเดิม

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

ชอบอาจารย์ค่ะ อาจารย์เข้าใจและแนะนำได้ตรงจุด

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

ด้านการเขียน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ

เวลาน้อยเกินไปค่ะ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำการฟัง และยังให้โอกาสสำหรับให้เด็กป.โท ได้มาปรึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณมากๆนะคะ