Success Stories

Success Stories

– ชื่อ: คุณสุภาพร
– การศึกษา/การทำงาน: ทำงานบริษัทเอกชน
– ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไป: เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงาน
– เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: ดูตัวอย่างการสอนในเฟสบุค

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณวิศุทธิ์ – การศึกษา/การทำงาน: เภสัชกร – ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: สมัครงานบริษัทยา – เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: โปรไฟล์ของอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชา …

คุณวิศุทธิ์ Read More »

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณนฤกรณ์ – การศึกษา/การทำงาน: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา – ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: ทำงานและเรียนต่อ – เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: เชื่อในคำพูดแบบมีหลั …

คุณนฤกรณ์ Read More »

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณ Jiraphat – การศึกษา/การทำงาน: นิติศาสตร์ – ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: ไปสอบเพื่อประกอบอาชีพนักบินครับ – เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: เห็นความสำเร็จขอ …

คุณ Jiraphat Read More »

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณภัทรวรรณ – การศึกษา/การทำงาน: เจ้าหน้าที่บัญชี – ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: สมัครงานในตำแหน่งใหม่ ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน – เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ. …

คุณภัทรวรรณ Read More »

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณภาณุพงศ์ – การศึกษา/การทำงาน: ด้านวิศวกรรมเครื่องกล – ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: ไปใช้สมัครงานครับ เดี่ยวนี้ที่ไหน ๆ ก็ต้องการใช้คะแนน TOEIC กันทั้งนั้น – เพ …

คุณภาณุพงศ์ Read More »

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณสิริโสภา – การศึกษา/การทำงาน: ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: สมัครงานในอนาคต – เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: มีการการ …

คุณสิริโสภา Read More »

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณปัณณวิชญ์ – การศึกษา/การทำงาน: เรียนด้านวิศวกรรมเคมี – ตั้งใจจะนำคะแนน TOEIC ไป: สมัครงานในอนาคต – เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: เนื่องจากหลักสูตรโดยอ …

คุณปัณณวิชญ์ Read More »

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณชนากานต์ – การศึกษา/การทำงาน: ทำงานเป็นแคชเชียร์ – ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไป: สอบโทอิค – เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: ลดราคา เรียนออ …

คุณชนากานต์ Read More »

แนะนำตัว – ชื่อ: คุณอรรธพร – การศึกษา/การทำงาน: กำลังเรียน – ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไป: ด้านการเรียน และการสื่อสารต่อไป – เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับ อ.ปริญญ์: จ …

คุณอรรธพร Read More »

Scroll to Top