อาจารย์สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายเเละเห็นภาพมากขึ้น

คุณรวิสรา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน อาจารย์สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายเเละเห็นภาพมากขึ้น การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของรูปแบบโครงสร้างประโยค ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง ใช้ในการเรียนและทำงาน อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณค่า

อ.ปริญญ์สอนได้ไหลลื่น ฟังง่ายมากค่ะ รู้สึกสบายใจเมื่อได้เรียน

คุณปัจฉิมาพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน – ไฟล์ในการเรียนเข้าใจง่าย แบ่งหมวดหมู่ได้ชัดเจน– ได้เรียนรู้คำศัพท์บางคำที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าใช้แตกต่าง หรือผันรูปแบบเป็นแบบไหน– บรรยากาศในการเรียนรู้สึก cozy มาก ๆ การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น – ความแตกต่างระหว่างคำที่คล้ายกัน/สับสนกัน สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย– ประเภทประโยค (Simple, compound, complex, compound-complex) มีการยกตัวอย่างที่ดี สามารถเข้าใจ concept ได้ทันที– ความรู้เพิ่มเติมต่างๆ เช่น คำ/วลีที่ใช้ต่างกันใน American กับ British ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง โดยหลักคือการเขียน CV และ Letter of propose ในการสมัครทุน/เรียนต่อ/หางานต่อไปหลังจบการศึกษาค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อ.ปริญญ์สอนได้ไหลลื่น ฟังง่ายมากค่ะ รู้สึกสบายใจเมื่อได้เรียน แต่ในบางครั้งก็จะไม่ค่อยเข้าใจคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงมากไป เช่น Coordinating word เนื่องจากไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษลึกขนาดนั้น […]

ประทับใจที่อาจารย์สอนตั้งแต่พื้นฐานของการเขียน ทำให้เข้าการเขียนได้ง่ายมากขั้นและเป็นการปูพื้นฐานการเขียนได้อย่างดีมากค่ะ แบบฝึกหัดท้ายบทยังช่วยให้เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนได้มากขึ้นค่ะ

คุณกัญญ์วรา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน ประทับใจที่อาจารย์สอนตั้งแต่พื้นฐานของการเขียน ทำให้เข้าการเขียนได้ง่ายมากขั้นและเป็นการปูพื้นฐานการเขียนได้อย่างดีมากค่ะ แบบฝึกหัดท้ายบทยังช่วยให้เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนได้มากขึ้นค่ะ การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น Sentence Structure, Sentence Types and Punctuation ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนไปใช้ในการเขียนสมัครงาน และเพิ่มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ตั้งใจสอนอย่างดี ความรู้ที่อาจารย์สอนเป็นประโยชน์มากค่ะ

ขอบคุณอาจารย์นะคะ สอนได้ดีมากและทำให้เข้าใจในหลายๆหัวข้อที่เคยเรียนมาแล้ว ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

คุณดวงพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน อาจารย์ให้โอกาสในการตอบคำถาม แม้ว่าคำตอบจะผิดและอธิบายเพิ่มเติม ทำให้เราได้นำไปแก้ไขได้ การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น ในส่วน commonly confused word ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง เขียนสมัครเรียนต่อ ในส่วน study plan, research proposal และก็อาจจะใช้เขียนสมัครงาน อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณอาจารย์นะคะ สอนได้ดีมากและทำให้เข้าใจในหลายๆหัวข้อที่เคยเรียนมาแล้ว ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเติม อาจารย์ใจดีมีเวลาพักเบรคให้ สอนสนุกไม่กดดันหรือเรียกบังคับตอบ ให้นักเรียนตอบตามความสมัครใจ ถูกผิดไม่ว่าค่ะ

คุณณัฏฐ์ธนพร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเติม อาจารย์ใจดีมีเวลาพักเบรคให้ สอนสนุกไม่กดดันหรือเรียกบังคับตอบ ให้นักเรียนตอบตามความสมัครใจ ถูกผิดไม่ว่าค่ะ การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น อาจารย์มักจะอธิบายหัวข้อตลอดเพราะศัพท์บางตัวก็ไม่ทราบ พออาจารย์แปลให้ก็ทำให้ชัดเจนขึ้นค่ะ ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง เขียนงานในคลาสภาษาอังกฤษ และการยื่น resume สมัครงานในอนาคตค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาสอนพวกหนูนะคะ ทำให้ได้ใช้เวลาปิดเทอมอย่างมีประโยชน์กว่าที่ผ่านมา55555555 อาจารย์สอนเข้าใจง่าย ไม่กดดันดีค่ะชอบๆ

ขอบคุณอาจารย์นะค้าาาา อาจารย์เป็นคนแรกที่เรียกนักศึกษาตอบเเล้วเวลาที่ตอบผิดไม่รู้สึกว่าโดนดุค่ะ แง ดีมั่กเลยยย

คุณกัญญาณัฐ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน ทุกเรื่องค่ะ การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น รูปแบบประโยค ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง เขียนเพื่อใช้ในการสมัครงานค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณอาจารย์นะค้าาาา อาจารย์เป็นคนแรกที่เรียกนักศึกษาตอบเเล้วเวลาที่ตอบผิดไม่รู้สึกว่าโดนดุค่ะ แง ดีมั่กเลยยย ถ้าวันไหนอาจารย์ท้อลองไปฟังเพลง a little braver ดูนะคะ เพราะมากค่ะ ทำให้หนูฮึดได้ด้วย