อาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยแก้ข้อผิดพลาดใน resume ของตัวหนูเอง ขอบคุณจริงๆค่ะ อีกอย่างอาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย ทำให้หนูจับใจความสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้อย่างรวดเร็วทขอบคุณจริงๆนะคะ

คุณเมธาชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ Resume ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำในการเขียน ข้อความที่ควรมี การเรียบเรียงข้อความที่ถูกต้อง ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ เข้าใจการใช้คำพูดในการสื่อสารให้เข้าใจ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ปรับปรุง resume ของตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ อยากให้มีเวลากิจกรรมมากกว่านี้ค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยแก้ข้อผิดพลาดใน resume ของตัวหนูเอง ขอบคุณจริงๆค่ะ อีกอย่างอาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย ทำให้หนูจับใจความสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณจริงๆนะคะ

มีกำลังใจในการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป – อาจารย์สอนเทคนิคได้ดีมากครับ เหมาะสำหรับคนที่กำลังพัฒนาหรือมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับ

คุณเทวัญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟังสำเนียง British กับการใช้ไวยากรณ์ในการเขียน Essay ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ เป็นการนำไปใช้ในการต่อยอดในการฟังเพิ่มเติมกับการเขียนเพิ่มขึ้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ มีกำลังใจในการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด การสอบ TOEIC อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์สอนเทคนิคได้ดีมากครับ เหมาะสำหรับคนที่กำลังพัฒนาหรือมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณโอกาส ขอบคุณครับ – อาจารย์แนะนำการศึกษาประโยค และการศึกษาจากสื่อต่างๆที่เราเข้าถึงอยู่บ่อยครั้ง และเข้าใจถึงปัญหา

คุณกิตติทัต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การเรียนรู้ภาษา ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้เทคนิคการเรียนรู้ภาษา จากบทความ สารคดี ที่ใช้ภาษาเป็นกลาง ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์แนะนำการศึกษาประโยค และการศึกษาจากสื่อต่างๆที่เราเข้าถึงอยู่บ่อยครั้ง และเข้าใจถึงปัญหา ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเอง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ อยากให้มีเวลามากกว่านี้ครับ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณโอกาส ขอบคุณครับ

ชอบอาจารย์ค่ะ อาจารย์เข้าใจและแนะนำได้ตรงจุด – ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำการฟัง และยังให้โอกาสสำหรับให้เด็กป.โท ได้มาปรึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณมากๆนะคะ

คุณธีราวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟัง-พูด ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ การฟัง อาจารย์แนะนำการฟังที่ถูกต้อง ผ่านบทสัมภาษณ์ และข่าวต่างประเทศ เพราะการฟังเพลงหรือหนัง ทำให้การฟังจะเพี้ยนไปจากเดิม ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ชอบอาจารย์ค่ะ อาจารย์เข้าใจและแนะนำได้ตรงจุด ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ด้านการเขียน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ เวลาน้อยเกินไปค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำการฟัง และยังให้โอกาสสำหรับให้เด็กป.โท ได้มาปรึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณมากๆนะคะ

ประทับใจการแนะนำของอาจารย์และเทคนิคต่างๆทั้ง ฟัง พูด เขียน – ได้ความรู้และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษและสำคัญคือการเขียนภาษาอังกฤษนี้คือจุดที่อ่อนที่สุด ได้วิธีและแนวทางการเขียนที่ดีมากๆ

คุณเปรมหทัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟัง,พูด,อ่าน,และเขียน ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษและสำคัญคือการเขียนภาษาอังกฤษนี้คือจุดที่อ่อนที่สุด ได้วิธีและแนวทางการเขียนที่ดีมากๆ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ประทับใจการแนะนำของอาจารย์และเทคนิคต่างๆทั้ง ฟัง พูด เขียน และเสียดายมากๆที่เวลาน้อยเกินไปค่ะ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด สำคัญคือทุกด้าน ให้แข็งแรงและพัฒนาต่อไป เพื่อการเรียนภาษาที่ง่ายขึ้นพูดคล่อง เขียนเป็นค่ะ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ ข้อเสนอคือ อยากให้เวลามากกว่านี้ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณนะคะ สำหรับการแนะนำจะนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะ

ใจดี และปรึกษาได้เข้าใจอย่างง่าย – ได้ความรู้จากการใช้เว็บไซต์หาข้อมูล และได้ปรึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ – ในด้านการทำงานการทำวิจัย

คุณชลลดา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ เรื่องไวยากรณ์ เกี่ยวกับการทำวิจัยรายงานเรื่องที่เรียน ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้จากการใช้เว็บไซต์หาข้อมูล และได้ปรึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ใจดี และปรึกษาได้เข้าใจอย่างง่าย ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ในด้านการทำงานการทำวิจัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ เพิ่มเวลาในการปรึกษาให้หน่อยนะคะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ใจดีมากๆเลยค่ะ 🙂

อาจารย์น่ารักมากค่ะสอนเข้าใจ – เรื่องที่อาจารย์พยายามตั้งใจสอนและบอกในสิ่งที่ไม่รู้ – เรื่องคำศัพท์ การอ่าน

คุณพัชรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ เรื่องคำศัพท์ การอ่าน ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ เรื่องที่อาจารย์พยายามตั้งใจสอนและบอกในสิ่งที่ไม่รู้ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ด้านการสอบ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์น่ารักมากค่ะสอนเข้าใจ

อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมากๆค่ะ – จะนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ – ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ เป็นประโยชน์กับตัวหนูมากๆเลยค่ะ

อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมากๆค่ะ – จะนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ – ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ เป็นประโยชน์กับตัวหนูมากๆเลยค่ะ

HR ของบริษัทแนะนำคอร์สเรียนมา – รู้สึกประทับใจอาจารย์ที่ตรวจงานเขียนอย่างละเอียด และแนะนำวิธีการเขียนได้ดี ครอบคลุม – อาจารย์ตั้งใจทำคลิปอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

อาจารย์สอบได้คะแนนดีมาก ในการสอบ TOEFL ทำให้เชื่อมั่นในอาจารย์ครับ – ทำให้เรามั่นใจในการเขียนมากขึ้น เพราะเรารู้ข้อผิดพลาดของเรา แล้วอาจารย์แก้ให้ตรงจุด ทำให้งานเขียนงานหลังๆ เขียนได้ดีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด – ผมเชื่อมั่นอาจารย์ตั้งแต่ก่อนสมัคร และหลังสมัครผมยิ่งเชื่อมั่นอาจารย์มากขึ้น อาจารย์ทำให้ผมเขียนได้ดีขึ้นครับ

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

เห็นว่าอาจารย์เชี่ยวชาญในด้านการเขียน รวมถึงได้คะแนน TOEFL ที่สูงมากๆ – มีความมั่นใจในการเขียนมากขึ้น, อาจารย์ใจเย็นมาก และอธิบายอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีคำถาม หรือการปรับแก้ – ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ จากแต่ก่อนไม่ค่อยรู้เลยว่าเราเขียนดีอยู่แล้ว ตอนนี้มั่นใจขึ้นเยอะครับ รวมไปถึงรู้แล้วว่าตอนจะเขียนต้องระวังส่วนไหนบ้างเป็นพิเศษ

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณภาพ และศักยภาพของอาจารย์ค่ะ และเคยเรียนคอร์สอื่นของอาจารย์มาแล้ว ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า เรียนกับอาจารย์ปริญญ์ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ – อยากแนะนำเพื่อนๆที่สนใจว่า ไม่ต้องลังเลที่จะสมัครนะคะ เพราะความรู้ที่ทุกคนจะได้รับจากอาจารย์นั้นคุ้มค่ามาก อาจารย์ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ รับรองได้เลยว่างานเขียนของเพื่อนๆจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

เคยเรียนคอร์ส Intermediate Grammar มาค่ะ เลยรู้สึกชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากๆ อธิบายสั้นกระชับเข้าใจง่าย มีแต่เนื้อหาจริงๆเลยอยากเรียนกับอาจารย์ค่ะ – อาจารย์ไส่ใจทุกครั้งที่เราส่งการบ้านเลย ถ้าต้องการพัฒนาการเขียนของเราก็อย่าลังเลที่จะสมัครเลย ดีจริงๆทำให้เรามีความมั่นใจในการเขียนมากขึ้น ปกติเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยพอได้มาเรียนก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาจะเขียนงานส่ง

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

จากประวัติของอาจารย์โดยเฉพาะการสอบในสนามสอบต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ทำได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีความมั่นใจในด้านการสื่อสาร (การสอน) โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานด้านการเขียนมาก่อน จึงคิดว่าอาจารย์น่าจะทำได้ดี และหลังจากเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นจริง ๆ ครับ – ในการหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงด้านการเขียนมาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องนั้นค่อนข้างหาได้ยากหรืออาจมีราคาสูง อาจารย์ปริญญ์จึงตอบโจทย์แก่ผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาด้านการเขียน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจ

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish