ชอบคำแนะนำด้านต่างๆของอาจารย์ค่ะ ทัศนคติในการพิจารณาเด็กในด้านภาษาอังกฤษของตัวหนูค่ะ – ชอบอาจารย์มากๆค่ะแนะนำดีคุยเป็นกันเองค่ะ

คุณนุชนาถ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟัง การแปลภาษา การพัฒนาภาษาอังกฤษในเรื่องการสื่อสารหรือพูดออกไปค่ะ ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ พยายามหาสิ่งที่ตัวเองสนใจในด้านภาษาอังกฤษแล้วจะมีความสุขค่ะ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ชอบคำแนะนำด้านต่างๆของอาจารย์ค่ะ ทัศนคติในการพิจารณาเด็กในด้านภาษาอังกฤษของตัวหนูค่ะ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ไปหาแนวทางเพิ่มด้านการใช้ภาษาค่ะ ไม่อยากเรียนแล้วปล่อยผ่าน อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ชอบอาจารย์มากๆค่ะแนะนำดีคุยเป็นกันเองค่ะ

อาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยแก้ข้อผิดพลาดใน resume ของตัวหนูเอง ขอบคุณจริงๆค่ะ อีกอย่างอาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย ทำให้หนูจับใจความสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้อย่างรวดเร็วทขอบคุณจริงๆนะคะ

คุณเมธาชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ Resume ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำในการเขียน ข้อความที่ควรมี การเรียบเรียงข้อความที่ถูกต้อง ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ เข้าใจการใช้คำพูดในการสื่อสารให้เข้าใจ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ปรับปรุง resume ของตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ อยากให้มีเวลากิจกรรมมากกว่านี้ค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยแก้ข้อผิดพลาดใน resume ของตัวหนูเอง ขอบคุณจริงๆค่ะ อีกอย่างอาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย ทำให้หนูจับใจความสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณจริงๆนะคะ

มีกำลังใจในการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป – อาจารย์สอนเทคนิคได้ดีมากครับ เหมาะสำหรับคนที่กำลังพัฒนาหรือมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับ

คุณเทวัญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟังสำเนียง British กับการใช้ไวยากรณ์ในการเขียน Essay ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ เป็นการนำไปใช้ในการต่อยอดในการฟังเพิ่มเติมกับการเขียนเพิ่มขึ้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ มีกำลังใจในการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด การสอบ TOEIC อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์สอนเทคนิคได้ดีมากครับ เหมาะสำหรับคนที่กำลังพัฒนาหรือมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณโอกาส ขอบคุณครับ – อาจารย์แนะนำการศึกษาประโยค และการศึกษาจากสื่อต่างๆที่เราเข้าถึงอยู่บ่อยครั้ง และเข้าใจถึงปัญหา

คุณกิตติทัต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การเรียนรู้ภาษา ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้เทคนิคการเรียนรู้ภาษา จากบทความ สารคดี ที่ใช้ภาษาเป็นกลาง ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์แนะนำการศึกษาประโยค และการศึกษาจากสื่อต่างๆที่เราเข้าถึงอยู่บ่อยครั้ง และเข้าใจถึงปัญหา ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเอง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ อยากให้มีเวลามากกว่านี้ครับ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณโอกาส ขอบคุณครับ

ชอบอาจารย์ค่ะ อาจารย์เข้าใจและแนะนำได้ตรงจุด – ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำการฟัง และยังให้โอกาสสำหรับให้เด็กป.โท ได้มาปรึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณมากๆนะคะ

คุณธีราวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟัง-พูด ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ การฟัง อาจารย์แนะนำการฟังที่ถูกต้อง ผ่านบทสัมภาษณ์ และข่าวต่างประเทศ เพราะการฟังเพลงหรือหนัง ทำให้การฟังจะเพี้ยนไปจากเดิม ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ชอบอาจารย์ค่ะ อาจารย์เข้าใจและแนะนำได้ตรงจุด ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ด้านการเขียน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ เวลาน้อยเกินไปค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำการฟัง และยังให้โอกาสสำหรับให้เด็กป.โท ได้มาปรึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณมากๆนะคะ

ประทับใจการแนะนำของอาจารย์และเทคนิคต่างๆทั้ง ฟัง พูด เขียน – ได้ความรู้และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษและสำคัญคือการเขียนภาษาอังกฤษนี้คือจุดที่อ่อนที่สุด ได้วิธีและแนวทางการเขียนที่ดีมากๆ

คุณเปรมหทัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟัง,พูด,อ่าน,และเขียน ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษและสำคัญคือการเขียนภาษาอังกฤษนี้คือจุดที่อ่อนที่สุด ได้วิธีและแนวทางการเขียนที่ดีมากๆ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ประทับใจการแนะนำของอาจารย์และเทคนิคต่างๆทั้ง ฟัง พูด เขียน และเสียดายมากๆที่เวลาน้อยเกินไปค่ะ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด สำคัญคือทุกด้าน ให้แข็งแรงและพัฒนาต่อไป เพื่อการเรียนภาษาที่ง่ายขึ้นพูดคล่อง เขียนเป็นค่ะ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ ข้อเสนอคือ อยากให้เวลามากกว่านี้ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณนะคะ สำหรับการแนะนำจะนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะ

ใจดี และปรึกษาได้เข้าใจอย่างง่าย – ได้ความรู้จากการใช้เว็บไซต์หาข้อมูล และได้ปรึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ – ในด้านการทำงานการทำวิจัย

คุณชลลดา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ เรื่องไวยากรณ์ เกี่ยวกับการทำวิจัยรายงานเรื่องที่เรียน ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้จากการใช้เว็บไซต์หาข้อมูล และได้ปรึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ใจดี และปรึกษาได้เข้าใจอย่างง่าย ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ในด้านการทำงานการทำวิจัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ เพิ่มเวลาในการปรึกษาให้หน่อยนะคะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ใจดีมากๆเลยค่ะ 🙂

อาจารย์น่ารักมากค่ะสอนเข้าใจ – เรื่องที่อาจารย์พยายามตั้งใจสอนและบอกในสิ่งที่ไม่รู้ – เรื่องคำศัพท์ การอ่าน

คุณพัชรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ เรื่องคำศัพท์ การอ่าน ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ เรื่องที่อาจารย์พยายามตั้งใจสอนและบอกในสิ่งที่ไม่รู้ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ด้านการสอบ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์น่ารักมากค่ะสอนเข้าใจ

ได้เห็นอาจารย์ปริญญ์ลงคลิปสอนภาษาอังกฤษใน facebook มีความเข้าใจง่ายและโปรไฟล์ของอาจารย์เทพมากๆค่ะ อยากเก่งแบบอาจารย์^0^ พอได้เรียนหลักสูตรนี้แล้ว รู้สึกว่าดีมากค่ะ อาจารย์สอนเนื้อหาที่เอาไปใช้ได้จริงๆทั้งเรื่องเรียนและเรื่องสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน และอาจารย์มีการพูดภาษาอังกฤษระหว่างสอนเพื่อให้เราเข้าใจการออกเสียงด้วยค่ะ

Kwanchanok นศ.ปริญญาเอก เอกชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมากๆค่ะ – จะนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ – ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ เป็นประโยชน์กับตัวหนูมากๆเลยค่ะ

อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมากๆค่ะ – จะนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ – ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ เป็นประโยชน์กับตัวหนูมากๆเลยค่ะ

ตอนได้ดูคลิปของอาจารย์แล้วรู้สึกว่าชอบวิธีการสอนและการอธิบายของอาจารย์ ยิ่งได้เห็น Profile ของอาจารย์ก็ยิ่งสนใจ เลยตัดสินใจสมัครเรียนครับ – ดีขึ้นทั้งเรื่องแกรมม่า และคำศัพท์ รวมถึงความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยครับ – มีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม*

คุณรณภพ รากะรินทร์ (ได้รับรางวัลพระราชทานชาวพุทธตัวอย่าง,ผู้ประกาศข่าว,พิธีกร,นักร้อง)

หากอยู่ในวัยทำงาน ไม่ค่อยมีเวลา การเรียนออนไลน์กับอาจารย์ก็เป็นอีกทางที่สะดวกเนื่องจากสามารถเรียนตอนไหนก็ได้ – การอธิบายรวบรัด เข้าใจง่าย สื่อมีความชัดเจน มีแบบฝึกหัดให้ลองทำ พร้อมมีเฉลยอธิบาย

คุณอภิสิทธิ์ digital marketing

เคยเรียนกับอาจารย์ เขาสอนดีมากครับอาจารย์สอนตั้งแต่พื้นฐานของโครงสร้างประโยค สอนให้รู้จักธรรมชาติของการใช้ tense ต่างๆ ทำให้แทบไม่ต้องจำเลย เพียงแค่เราเข้าใจแก่นของมันก็สามารถนำไปต่อยอดได้ รวมถึงได้ฝึกทำข้อสอบเหมือนจริงทำให้เราคุ้นเคย – อยากให้ทดลองเรียนครับ แนะนำเลย ยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวด้วยแล้วยิ่งแนะนำเลยครับ

คุณธนากร คณิตศาสตร์ประกันภัย

ประทับใจในการใช้วิธีการสอนของอาจารย์ที่ทำให้คนที่ไม่เคยเข้าใจภาษาอังกฤษเลย สามารถเข้าใจได้ อาจารย์สอนได้แบบเข้าใจง่ายมาก มีการยกตัวอย่างชัดเจน ถ้าได้เรียนกับอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆ หนูคงได้ C1 ไปแล้วค่ะ – ขอบคุณมากนะคะที่ทำหนูตั้งใจติว มันได้อะไรจากการติวเยอะมากเลยค่ะ

คุณภัทรภร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถ้าเพื่อนๆ อยากรู้ว่าภาษาอังกฤษมันไม่ยากยังไง ต้องมาเรียนกะ อ.ปริญญ์ – ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเรียกเรียนคอร์สของ อ.ปริญญ์ ดูมาหลายสถาบัน แต่รู้สึกว่าเราเข้าใจในวิธีของอ.มากที่สุด อีกทั้งอ.จะพูดทั้งไทยทั้งอังกฤษควบคู่อยู่เสมอค่ะ

Phornpimon finance

เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและใส่ใจในรายละเอียด – อาจารย์มีการอธิบายอย่างละเอียดในทุกๆข้อ และมีเทคนิคในการจำมากมาย ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายและเร็ว – อยากให้ลอง จะได้เรียนรู้และเข้าใจได้เร็วและง่ายมากขึ้น

คุณวสันต์ ทำงานด้าน HRA

ขอบคุณที่ทำให้การพัฒนาภาษาเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ไม่ต้องนั่งเรียนในห้องเรียนก็ได้รับความรู้เหมือนกัน – มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ ดูฟังได้หลายครั้ง

คุณกรุณา อาจารย์

อาจารย์ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย จึงทำให้ผมมั่นใจในเรื่องของ tips ต่าง ๆ จากประสบการณ์ของอาจารย์ ที่สำคัญเป็นคอร์สออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ครับ – รู้สึกประทับใจการอธิบายเรื่องผมคิดว่ายากให้เป็นเรื่องง่าย และก็เข้าใจประโยคต่าง ๆ มากขึ้น เพราะอาจารย์แปลให้ทุกประโยคจริง ๆ

คุณศรัณยู เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบคุณอาจารย์ที่สร้างโอกาสให้คนที่ไม่สะดวกเรียนที่สถาบัน อาจารย์ปริญญ์สอนด้วยน้ำเสียงที่เรียนแล้วสบายใจ พูดเพราะมากค่ะ ขอบคุณที่อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนค่ะ / อาจารย์น่ารักเก่งด้วย 

คุณดลพร วิศวกร

ประทับใจในเรื่องการอธิบายของอาจารย์ อาจารย์ค่อนข้างอธิบายละเอียดทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ และมีแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจให้ทำหลังจากที่เนื้อหาจบลงในแต่ล่ะเรื่อง ซึ่งจากแบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถที่จะวัดความเข้าใจของผู้เรียนได้

คุณพิชชาพร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชอบเวลาฟังอธิบายหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่ะ ทำให้เข้าใจว่าสถานการณ์ในประโยคเป็นอย่างไรถึงต้องใช้tenseนีั – ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้สามารถเข้าใจหลักแกรมม่ามากขึ้นค่ะ ทำให้แม่นยำมากขึ้นในการใช้ค่ะ

คุณมุกมณี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์เริ่มสอนจากส่วนที่เล็กที่สุด จากนั้นค่อย ๆ ขยายความรู้ไปยังส่วนที่ใหญ่ขึ้นครับ – ขอบคุณอาจารย์ที่ได้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อนักศึกษาครับ

คุณกัญจน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้เรียนรู้พวก Passive Tense เยอะมาก ๆ เลยค่ะ ถึงแม้จะเป็นแบบออนไลน์ แต่ก็ได้ความรู้เพิ่มขี้นเยอะมาก ถ้าเราทำแบบฝึกหัดผิดพลาดก็จะย้อนกลับไปดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนค่ะ – ขอบคุณที่เปิดโอกาส เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ดี ๆ แบบนี้ให้นะคะ

คุณภัสราวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายมากๆ คลิปเป็นคลิปสั้นทำให้สามารถเรียนไปทีละนิดละหน่อยได้ ไม่ยาวจนรู้สึกท้อ ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ จะตั้งใจเรียนจนเก่งภาษาอังกฤษแบบอาจารย์ให้ได้เลย

คุณจารุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าใจในเรื่องหลักการใช้แกรมม่ามากขึ้น และได้รู้คำศัพท์ใหม่ที่ยังไม่รู้มากขึ้น เวลาที่อาจารย์จะค่อยๆอธิบายทำให้เข้าใจได้ง่าย มีการอธิบายเฉลยทำให้รู้ว่าเราพลาดตรงไหน – อาจารย์สอนดีมากเลยค่ะ ทำให้เข้าใจแกรมม่ามากขึ้น

คุณกรองทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในส่วนของทั้งเนื้อหาและตัวเฉลยที่อาจารย์สอนใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย อธิบายย้ำในส่วนสำคัญหลายรอบเพื่อให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น – ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆให้ได้พัฒนาตนเองนะคะ จะตั้งใจเรียนและทำให้ตัวเองเก่งขึ้นจนผ่าน B2 ไปให้ได้เลยค่ะ!!!

คุณณัฐพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร